2024 m. kovo 21 d. Kauno lopšelyje-darželyje „Vilnelė” vyko respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, tėvų (globėjų), švietimo pagalbos specialistų, būrelių vadovų STREAM vaikų konferencija „Kuriu gimtinei”. Šį, jau tradicija tapusį renginį, organizuojame nuo 2016 m. Tuomet  – tik Kauno miesto ugdytiniams, o pastaruosius trejus metus renginys peraugo į respublikinį ir šiais metais sulaukė 32 dalyvių iš 14 ikimokyklinio ugdymo įstaigų: Kauno, Jonavos ir Vilkaviškio.

Konferencijos tikslai:

1. Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir kalbinę raišką, palaikant ir skatinant techninės ir meninės kūrybos idėjas, domėjimąsi Lietuvos simbolika, gamta, architektūra, naujovėmis.

2. Lavinti vaikų viešojo kalbėjimo įgūdžius, pristatant savo darbus, idėjas, kūrybą.

3. Ugdyti vaikų gebėjimus suprasti, pritaikyti ir perteikti kitiems informaciją, naudojant verbalines ir neverbalines komunikavimo priemones (žodžius, garsus, vaizdus, skaitmenines priemones ir kt.).

Dėkojame renginio iniciatorei ir organizatorei mokytojai metodininkei Editai Burbienei ir komandai: dailės mokytojai Jurgitai Kolčinai, muzikos mokytojai Jūratei Dailydėnienei. Ačiū visai bendruomenei, svetingai priėmusiai svečius. Dėkojame dalyviams už bendrystę ir pasitikėjimą mumis. Visada esate laukiami.