object1120833074

Naujienos

1 2 3 48

Gerb. tėveliai,

Pateikiu svarstymui  parengtą 2021 metų veiklos ataskaitą Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“  bendruomenei ir  tarybai. Prašau mokyklos bendruomenės per 10 dienų nuo mano 2021 metų veiklos ataskaitos paskelbimo pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” 2021 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA (PROJEKTAS)

Pagarbiai, direktorius dr. Rolandas Bulotas

Meninio ugdymo mokytoja Rasa organizuoja sportinį projektą “Sniego fiesta”, kuriame vaikai kūrybiškai išbando netradicines priemones,  lavinančias judesių kordinaciją, taiklumą, pastabumą, skatina vaikų bendradarbiavimą. Šį kartą sporto priemonė buvo balionas. Įprastas balionas gali būti panaudojamas neįptastai ir kai kurios užduotys vaikams yra pakankamai sunkios, kai tenka balioną suvaldyti. Vaikai džiaugėsi nauju parašiutu, kurį jie pavadino„kosminiu”, mat kurį laiką grupės veiklose tyrinėja kosmoso platybes. Ši kartą projekto veikloje dalyvavo „Šaltinėlio” ir „Periukų” grupių vaikai.

2021 m. gruodžio mėn. tapome ilgalaikio sveikos gyvensenos ugdymo projekto „SVEIKATIADA” nariais. Tai projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai bei tėvai. Su projekto veikla galite susipažinti čia: www.sveikatiada.lt

2022 m. sausio-vasario mėn. projekto Sveikatiada” dalyviai kviečiami sudalyvauti konkurse Mano mėgstamiausias užkandis”. Šiandien ši veikla buvo išbandyta „Perliukų” grupėje. Vaikai iš sveikų maisto produktų gamino saulytes ir šypsenėles, vardijo, kokius produktus atsinešė, kas ką mėgsta, ką sveiko valgo ir geria namuose, pasako, koks maistas nesveikas. Aptarė, kad sveikiausias maistas, kuris auga iš žemės, o pagamintas ir perdirbtas – nesveikas. Prie šios veiklos prisijungė ir tėveliai, nufilmavo, kaip namuose vaikai gamina sveikus užkandžius ir grupėje pažiūrėję vaizdo įrašą, vaikai pasidalino mintimis. 

Šiais metais „Žuvyčių” gr. vaikai su mokytoja Daiva dalyvauja tarptautiniame projekte  „Pasakyk pasauliui Labas“ (Say hello to the world). Šio projekto tikslas – skatinti bendravimą tarp darželių ir pradinių mokyklų vaikų visame pasaulyje, įsigyti draugų užsienyje, paskatinti juos sužinoti daugiau apie kitas kultūras, o taip pat ir pažinti save. Projektas plėtojamas, įgyvendinant „Penkių pirštų“ programą. Ją sudaro penkios temos: „Aš“, „Aš ir mano šeima“, „Aš ir mano darželis“, „Aš ir mano miestas“, „Aš ir mano šalis“. Mūsų partneriai šiame projekte – Slovėnai , 3-4 m. vaikai iš Liublianos miesto, o bendraujame anglų kalba.

Šiandien įvyko pirmasis nuotolinis susitikimas. Mūsų vaikai iš savo rankutės trafareto pasigamino Lietuvos ir Slovėnijos vėliavėles, sudainavo projekto himną „Labas“, kurį mokytoja Daiva perkūrė į lietuvių kalbą. Nors ir maži, bet tikimės, kad ateityje išmoksime originalų – anglišką himno variantą. Visus labai nustebino, kad abiejų šalių vaikai moka tą patį žaidimą. Vaikai prisitatė vieni kitiems, pasakydami savo vardą. Malonu buvo išgirsti, kaip vaikai iš Slovėnijos pasisveikino lietuviškai. Mes irgi kitam susitikimui išmoksime kelis žodžius jų kalba.

Nuo  2021 m. spalio mėn. ,,Šaltinėlio” ir ,,Delfinų” grupių ugdytiniai dalyvauja respublikiniame projekte ,,Futboliukas“. Tai Lietuvos futbolo federacijos (LFF) inicijuotas ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos (MaFA) vykdomas ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas. Jo metu populiarinamas futbolas kaip sporto šaka, skatinamas vaikų smalsumas pažinti futbolą ne tik per sportinę, bet ir per kūrybinę veiklą. Pateikti futbolą kaip patrauklią ir veiksmingą ugdymo priemonę vaikams perteikiant žinias ir formuojant įgūdžius. Tris mėnesius vaikai, vadovaujami kūno kultūros mokytojos Rasos, mokėsi kūno ir kamuolio valdymo technikos elementų: kamuolį varytis,  sustabdyti, spirti reikiama kryptimi, perduoti draugui. Lavino pastabumą, reakciją, mokėsi garbingo, komandinio žaidimo. Kūrė grupės futbolo simbolį, piešė ir spalvino futbolo tematika. Įgytus įgūdžius išbandė ir pademonstravo surengtose “Nykštukų futboliuko rungtynėse”.
VARŽYBŲ AKIMIRKAS GALITE PAMATYTI ČIA https://youtu.be/S3ZRnIqTHNQ
Laisvės gynėjams atminti – visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13 d. jau keturioliktą kartą žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas yra pagerbiamas visuotine pilietine iniciatyva languose dešimčiai minučių uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Kartu su visa Lietuva prie šios iniciatyvos jungiamės ir mes.

1991 metų sausį vienybės ir laisvės siekio vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės Nepriklausomybę.

Didžiuojamės šia pergale.

„Šaltinėlio” gr. ugdytiniai dalyvauja KASMETINIO VII-ojo RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ MUZIKINIO EDUKACINIO JAUNŲJŲ TALENTŲ FESTIVALIO „MAŽIEJI ČIURLIONIUKAI – 2021“ virtualiame projekte, skirtame klasikinės muzikos ir dailės žanro puoselėjimui. Ugdytiniai prisiminė M.K. Čiurlionio tapybos darbus iš 8 paveikslų ciklo „Žiema” ir tapė savo „Žiemos peizažus”. Visą vizualios kūrybos procesą skambėjo P. Čaikovskio fortepijoninio ciklo „Metų laikų”  kūrinys „Kalėdos”. Nutapyti ugdytinių darbai eksponuojami darželio koridoriuje.

Kūrybos procesą galite pamatyti čia:  https://www.youtube.com/watch?v=CTnobbrubg0

Sausio 11 d. minima tarptautinė AČIŪ diena. Vaikai šį žodį kūrė savo sumanytais būdais – piešė, rašė, statė, konstravo. Nors kasdienybėje vaikams dažnai tenka priminti mandagumo žodžius, kurdami žodelį AČIŪ, jie įvardindijo, kam nori padėkoti. Net keturmečiai ,,Žuvyčių” gr. vaikai svarstė, kam galėtų padėkoti už savo smagias dienas darželyje – virėjoms, mokytojai, mokytojos padėjėjai, staliui ir kitiems. Jie piešė linksmą veidelį ir bandė rašyti žodį ,,AČIŪ”.

Sausio 6 d. mūsų įstaigą aplankė profesorė habil. dr. Vilija Targamadzė. LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja V.Targamadzė susitiko su pedagogine bendruomene, tėvų atstovais, aplankė vaikus. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė. Džiugu, kad įvyko turininga diskusija, buvo aptarti aktualūs ikimokyklinio ugdymo klausimai, išsakytos problemos, lūkesčiai. Profesorei rūpėjo, kaip mokytojai vertina Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, ką galvoja apie išorės vertinimo procesą, nes šiuo metu yra parengtas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išorės vertinimo metodikos projektas. V.Targamadzė išreiškė susirūpinimą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų rengimu, kvalifikacinių renginių kokybe. Diskusijos dalyviams aktualiausias ir daugiausiai diskusijų sukėlęs buvo įtraukiojo ugdymo klausimas, kurį visi sutartinai vadino skubotu, reikalaujančiu daugiau laiko pasirengimui, įvertinant specialistų stygių ir jų paruošimą. Mokytojų komanda išreiškė susirūpinimą dėl atnaujinamos priešmokyklinio ugdymo programos, kuri pagal projektą turėtų būti įgyvendinama jau nuo 2022 m. rugsėjo. Mokytojai nuogastauja, kad programos turinys yra per platus, kai kurios dalys neatitinka 5-6 m. vaiko raidos ypatumų. Tikimės, kad diskusija praturtino dalyvių supratimą apie šiuolaikinį ikimokyklinį ugdymą ir jo tobulinimo galimybes.

1 2 3 48