object1120833074

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-85 „Dėl informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybėje ir jos valdymo sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ Kauno lopšeliui-darželiui „Vilnelė“ suteikta teisė naudotis Kauno miesto savivaldybės vidiniu kanalu.

Kauno m. savivaldybės informacinis laiškas įstaigoms

Įsakymas dėl pranešėjų apsaugos


KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA   Korupcijos prevencijos programa 2019-2021 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS   Korupcijos prevencijos priemonių planas 2019-2021