object1120833074

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A-85 „Dėl informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybėje ir jos valdymo sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ Kauno lopšeliui-darželiui „Vilnelė“ suteikta teisė naudotis Kauno miesto savivaldybės vidiniu kanalu.

Kauno m. savivaldybės informacinis laiškas įstaigoms

Įsakymas dėl pranešėjų apsaugos

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 METŲ PROGRAMA   Parsisiųsti PDF formatu

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS   Parsisiųsti PDF formatu

 

APIE KORUPCIJOS ATVEJUS GALITE PRANEŠTI:

Lopšelio-darželio direktoriui Tel. (8-620)96297
El.paštu:  ldvilnele@yahoo.com

Atsiųsti pranešimą paštu, adresu: Kaunas, Vytenio 8, LT-48417

Visą parą veikiančiu „Karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis); el. paštu pranesk@stt.lt  ; palikti pranešimą svetainėje https://www.stt.lt/

Asmens duomenų konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis
Pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis. Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

PAREIGOS, KURIAS EINANTIS ASMUO PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS:

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Viešųjų pirkimų komisijos nariai