object1120833074
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" TARYBA
 
Pirmininkas: Rūta Banienė - tėvų atstovas
Sekretorius: Sigita Šiaulytė Masaitienė direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Nariai:   Vaida Balabonienė tėvų atstovas
             Laurynas Gedgaudas tėvų atstovas     
             Rolandas Bulotas direktorius
             Aušra Dubosienė tėvų atstovas
             Gintarė Janušonienė tėvų atstovas

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Pirmininkas: Lijana Vadopalienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Nariai: Vilija Misevičiūtė - logopedė
           Sandra Laurikaitienė - socialinė pedagogė
           Loreta Šlekonienė - mokytoja
           Ugnė Paukštė - psichologė

            

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" DARBO TARYBA   

Pirmininkas: Loreta Šlekonienė - mokytoja
Nariai : Laimutė Markevičienė - mokytojo padėjėja
           Sigita Šiaulytė Masaitienė - direktoriaus pavaduotoja ūkiui
 
 
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" PEDAGOGŲ TARYBA
 
Pirmininkas: Rolandas Bulotas - direktorius
Sekretorius: Giedrė Motiejūnienė - muzikos mokyoja 
Nariai: visi pedagogai