object1120833074
LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" TARYBA
 
Pirmininkas: Rūta Banienė – tėvų atstovas
Sekretorius: Sigita Šiaulytė Masaitienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui
Nariai:   Vaida Balabonienė - tėvų atstovas
             Laurynas Gedgaudas - tėvų atstovas     
             Rolandas Bulotas – direktorius
             Aušra Dubosienė - tėvų atstovas
             Gintarė Janušonienė - tėvų atstovas

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkas: direktorė Virginija Vorobjovienė

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana Vadopalienė

            logopedė Vilija Misevičiūtė

            socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė

            auklėtoja Loreta Šlekonienė

            psichologė Ugnė Paukštė

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" DARBO TARYBA

Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ" PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkas: direktorė Virginija Vorobjovienė

Sekretorius: muzikos mokyoja Giedrė Motiejūnienė

Nariai: visi pedagogai