object1120833074
DIREKTORIUS 
DR. ROLANDAS BULOTAS
II vadybinė kvalifikacinė kategorija

Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas.

Įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis veikimas, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, ne mažesnis nei 3 metų darbo stažas, užsienio kalbos mokėjimas, IKT valdymas.
Gyvenimo aprašymas: parsisiųsti PDF formatu
Tel.  (8 620) 96 297
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
DARBO LAIKAS
I-V  8.00-16.30 val.
PIETŲ PERTRAUKA
12.00-12.30 val.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ 2022 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ 2021 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ” 2020 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA  parsisiųsti PDF formatu


 

121659206_663146327678996_2684033622758476985_n
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI 
LIJANA VADOPALIENĖ
II vadybinė kvalifikacinė kategorija, edukologijos magistras
Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.
Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kvalifikacinė vadybinė kategorija (I, II, III), praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Gyvenimo aprašymas: parsisiųsti MS Word formatu
Tel. (8 37) 362 485
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
DARBO LAIKAS
I-IV  8.30 – 17.30 val.
V   8.30 – 15 val.
PIETŲ PERTRAUKA
12.30-13.00 val.

 

pavaduotoja_ugdymui
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI
SIGITA ŠAULYTĖ MASAITIENĖ
Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo. Prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas technikiniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymas, pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir  viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijos atlikimas, aptarnaujančio personalo darbo grafikų rengimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai ne žemesnį kaip specialusis vidurinis ar aukštesnysis išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Tel. 8 (619) 80963
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
DARBO LAIKAS
I-V    8.00-16.30 val.
PIETŲ PERTRAUKA
12.30-13.00 val.

 

20201018_211357

RAŠTVEDĖ

 

DOVILĖ VOROBJOVAITĖ
Darbo funkcijos:  įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas, įforminimas, archyvavimas, saugomų dokumentų priežiūra ir apskaita, medžiagos internetinei svetainei teikimas, darbas su centralizuota pedagogų registro sistema, įvairių ataskaitų teikimas aukštesnėms instancijoms.
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo,tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstaigos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
Tel.  (8 37) 363 641
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
DARBO LAIKAS
I-V    8.30-17.00 val.
PIETŲ PERTRAUKA
12.30-13.00 val.