object1120833074
 
DIREKTORĖ 
Virginija Vorobjovienė
II vadybinė kvalifikacinė kategorija, edukologijos magistras
 
Darbo funkcijos: darželio veiklos organizavimas, strategijos ruošimas ir bendruomenės telkimas įgyvendinimui, stebėjimas, analizavimas, darželio veiklos ir ugdymo rezultatų vertinimas.
Įstaigos vardu esant santykiams su kitais asmenimis veikimas, įstaigos priežiūros, plėtros ir nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimo užtikrinimas.
Kvalifikaciniai reikalavimai:   aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, turėti ne mažiau 3 metų darbo stažą, mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu.
 
Gyvenimo aprašymas: parsisiųsti MS Word formatu
Tel./fax. (8 37) 363 641
Tel.  (8 37) 362 485
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
 
DARBO LAIKAS
I-III  8.15-17.00 val
IV   8.45-17.30 val.
V    8.15-15.45 val
PIETŲ PERTRAUKA
12.30-13.00 val. 
 

Direktore

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI 
Lijana Vadopalienė
II vadybinė kvalifikacinė kategorija, edukologijos magistras
 
Darbo funkcijos:  ikimokyklinio ugdymo programos rengimas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymas, ugdymo proceso stebėsena, vertinimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas,  ugdymo naujovių diegimas, pedagoginio personalo darbo grafikų rengimas ir kt.
Kvalifikaciniai reikalavimai:  aukštasis pedagoginis išsilavinimas, kvalifikacinė vadybinė kategorija (I, II, III), praktinio darbo patirtis, įstaigos specifikos  žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 
Gyvenimo aprašymas: parsisiųsti MS Word formatu
Tel. (8 37) 362 485
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
 
DARBO LAIKAS
I-V    8.30-17.00 val.
PIETŲ PERTRAUKA
12.30-13.00 val.
 

 

 

 

pavaduotoja_ugdymui

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI
Jūratė Pajaujienė
 
Darbo funkcijos: materialiai atsakingas asmuo prekių – materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, vadovavimas technikiniam personalui, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos reikalavimų vykdymas,  pastato ir patalpų priežiūros vykdymas, viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas ir  viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijos atlikimas, aptarnaujančio personalo darbo grafikų rengimas,
Kvalifikaciniai reikalavimai ne žemesnį kaip specialųsis vidurinis ar aukštesnysi išsilavinimas, darbų saugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, viešųjų pirkimų įstatymų žinojimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 
Gyvenimo aprašymas: parsisiųsti MS Word formatu
Tel. (8 37) 362 485
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
 
DARBO LAIKAS
I-V    8.30-12.30 val.
 

pavaduotoja_ukiuii

 

RAŠTVEDĖ
Sigita Šiaulytė Masaitienė
 
Darbo funkcijos: dokumentų rengimas priimant ir atleidžiant darbuotojus, darbuotojų bylų tvarkymas, darbas su centralizuota vaikų priėmimo ir centralizuota mokinių registro sistemomis, vaikų priėmimo į įstaigą dokumentį tvarkymas.
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo,tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstaigos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 
DARBO LAIKAS
I – V  15,30- 17 val.
 

 
RAŠTVEDĖ, ARCHYVARĖ 
Rasa Brazienė
 
Darbo funkcijos:  įstaigos dokumentų rengimas, tvarkymas, įforminimas, archyvavimas, saugomų dokumentų priežiūra ir apskaita, medžiagos internetinei svetainei teikimas, darbas su centralizuota pedagogų registro sistema, įvairių ataskaitų teikimas aukštesnėms instancijoms.
Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, praktinio darbo patirtis, dokumentų rengimo,tvarkymo ir apskaitos reikalavimų, įstaigos specifikos žinojimas, geras lietuvių kalbos mokėjimas, mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 
Gyvenimo aprašymas: parsisiųsti MS Word formatu
Tel.  (8 37) 362 485
Elektroninis paštas  ldvilnele@yahoo.com
 
DARBO LAIKAS
I       14,00- 19,00 val.
II      7,45- 12,45 val.
III-V  10,30-12,30 val.
IV     14,00-16,30 val.