object1120833074

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 2021 M.  Viešųjų pirkimų suvestinė 2021 m.


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS:  Kauno lopšelyje-darželyje „Vilnelė“ Viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis direktoriaus 2021 m. lapkričio 09 d. įsakymu Nr. V-94 patvirtintu Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis, kurios nustato Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės sistemą, užtikrinančią vykdomų pirkimų teisėtumą, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų laikymąsi, strateginių ir kitų Kauno lopšelio-darželio  „Vilnelė“ veiklos planų įgyvendinimą, sutartinių įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS Parsisiųsti PDF formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪRŲ VYKDYMAS: Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (jo aktuali redakcija), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAS Viešųjų pirkimų plano papildymas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAS Viešųjų pirkimų plano papildymas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAS  Viešųjų pirkimų plano papildymas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAS Viešųjų pirkimų plano paplidymas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2021 M. Viešųjų pirkimų planas 2021


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR SANDORIŲ ATASKAITA UŽ 2020 M. Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių, sandorių ataskaita

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 2020 M. Viešųjų pirkimų suvestinė 2020 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS   Viešųjų pirkimų taisyklės 2020 m.


Kauno lopšelio-darželio “Vilnelė” vykdomus viešuosius pirkimus galite matyti prisijungę prie centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS – Centrinė Viešųjų pirkimų informacinė sistema


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ ĮVYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI 2019 M.  Viešųjų pirkimų suvestinė 2019 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR SANDORIŲ ATASKAITA UŽ 2019 M. Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS

                                                                                         Viesuju prikimu taisykles 2019 m

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2019  M. 

Parsisiųsti PDF formatu


KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2018  M.

                                                                                         Pasisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “VILNELĖ” 2017 M. I KETV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ 

Pasisiųsti MS Excel formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2017 M.

Parsisiųsti MS Word formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “VILNELĖ” 2016 M. IV KETV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ   

Pasisiųsti MS Excel formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “VILNELĖ” 2016 M. III KETV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ  

                                                                                              Pasisiųsti MS Excel formatu

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “VILNELĖ” 2016 M. II KETV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ    

                                                                                              Pasisiųsti MS Excel formatu   

KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO “VILNELĖ” 2016 M. I KETV. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ

Parsisiųsti MS Excel formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO SĄLYGOS 2015 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ VIDAUS PATALPŲ REMONTO DARBŲ PASIŪLYMŲ EILĖ
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ DALINIO ELEKTROS DARBŲ DARBŲ PIRKIMO SĄLYGOS 2015 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ DALINIO ELEKTROS DARBŲ DARBŲ PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ EILĖ
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ KORIDORIAUS, LAIPTINĖS IR RŪBINĖS REMONTO DARBŲ PIRKIMO SĄLYGOS 2015 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ KORIDORIAUS, LAIPTINĖS IR RŪBINĖS REMONTO DARBŲ PIRKIMO PASIŪLYMŲ EILĖ
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO SĄLYGOS 2015 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO PASIŪLYMŲ EILĖ
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ DUONOS GAMINIŲ, ŠVIEŽIŲ KEPINIŲ IR PYRAGO GAMINIŲ PIRKIMOSĄLYGOS 2015 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ DUONOS GAMINIŲ, ŠVIEŽIŲ KEPINIŲ IR PYRAGO GAMINIŲ PIRKIMO PASIŪLYMŲ EILĖ
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS, 2016 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ 2015 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ
KAUNO  LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VILNELĖ” MAISTO PRODUKTŲ KAINOS 2016 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ MAISTO PIRKIMO KAINOS 2015 M.
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS