object1120833074
Tradiciniai bendruomenės renginiai
 • Sutiktuvės po vasaros atostogų
 • Darželio gimtadienis
 • Teatro dienos
 • Šeimos dienos
 • Vaikų gynimo dienos šventė
 • Išleistuvės į mokyklą
Kalendorinės šventės
 • Rudenėlio šventė
 • Advento vakarojimai
 • Naujametinis karnavalas
 • Užgavėnės
 • Vasario 16-osios šventė
Vaikų konferencija "Kuriu gimtinei" 
 
Nuo 2016 m. kovo mėn. organizuojame Kauno ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukų konferenciją "Kuriu gimtinei". Renginio metu vaikai, padedami pedagogų, mokosi naudotis IT, parengti ir pristatyti pranešimą apie savo kūrybos darbelį, ugdosi komunikavimo gebėjimus, mokosi įveikti viešo kalbėjimo baimę. 
 
Socialinių įgūdžių ugdymo projektai
 
Socialinės pedagogės Sandros Laurikaitienės iniciatyva mūsų įstaigos pedagogų komandos nuolat vykdo socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo projektus įstaigoje, ugdytiniai dalyvauja respublikinėse akcijose Tarptautinei tolerancijos dienai pažymėti, Veiksmo savaitėje "Be patyčių".
Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje "Zipio draugai". 
"Perliukų", "Delfinų ir "Gintarėlių" grupės dalyvauja socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programoje "Kimochis".
Pedagogų komandos inicijavo ir organizavo projektus Kauno m. ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams "Aš saugus, kai žinau", "Kaip suvaldyti pyktį", "Bijoti nebaisu".
Auklėtojos Editos Burbienės iniciatyva nuo 2009 m. vyksta bendradarbiavimas su P.Daunio ugdymo centru.
 
Dalyvavimas miesto renginiuose
 
Muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė kasmet rengia muzikai gabius ugdytinius Kauno ikimokyklinių įstaigų jungtinio choro pasirodymams. Choro dalyviai pasirodo Lietuvos nepriklausomybės dienai, Šeimos dienai skirtuose renginiuose.
 
Kūno kultūros pedagogės Rasos Burneikienės iniciatyva mūsų ugdytiniai yra nuolatiniai miesto sporto švenčių dalyviai. Bendruomeniškumo jausmą ir sportinius gebėjimus jie ugdosi Lietuvos ikimokyklinukų olimpiniuose festivaliuose, Lietuvios mažųjų žaidynėse, dalyvauja masinėse mankštose, Pasaulinės orientavimosi dienos renginyje.