Tradiciniai bendruomenės renginiai
 • Sutiktuvės po vasaros atostogų
 • Darželio gimtadienis
 • „AČIŪ” diena
 • Šeimos diena
 • Vaikų gynimo dienos šventė
 • Išleistuvės į mokyklą
 • Vasaros stovykla
Kalendorinės šventės
 • Rudenėlio šventė
 • Advento vakarojimai
 • Naujametinis karnavalas
 • Velykų rytmečiai
 • Užgavėnės
 • Vasario 16-osios šventė
Kuriame savo STEAM mokyklos strategiją, dalijamės šios veiklos patirtimi tarptautiniame STEM mokyklų portale https://www.stemschoollabel.eu/home . 2022 m. gautas „STEM school Label competent“ ženklelis.
Organizuojame renginius Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams  
 • Nuo 2016 m. kovo mėn. priešmokyklinio ugdymo mokytojos Editos Burbienės iniciatyva organizuojame respublikinę ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukų STEAM konferenciją „Kuriu gimtinei”. Renginio metu vaikai, padedami pedagogų, mokosi naudotis IT, parengti ir pristatyti pranešimą apie savo kūrybos darbelį, ugdosi komunikavimo gebėjimus, mokosi įveikti viešo kalbėjimo baimę.
 • Meninio ugdymo mokytoja Jurgita Kolčina su komanda organizuoja tradicine tapusią virtualią respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodą „Mažoje širdelėje – visa Lietuva”.
 • Direktorius Rolandas Bulotas su partneriais organizuoja respublikinę prevencinę edukaciją ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų ugdytiniams  „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2021, 2022, 2023“.
Vykdome vaikų socialinių įgūdžių ugdymo projektus, dalyvaujame socialinėse-pilietinėse akcijos
 • Įstaigos pedagogų komandos nuolat vykdo socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo projektus įstaigoje, ugdytiniai dalyvauja respublikinėse akcijose Tarptautinei tolerancijos dienai pažymėti, Veiksmo savaitėje „Be patyčių”, palaikymo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”, akcijoje „Skrisk, taikos ir laisvės paukšti, virš Ukrainos”, Maisto banko akcijoje „Maisto švaistymui – ne“ ir kt.
 • Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai”. 
 • Trijose ikimokyklinėse grupėse įgyvendinama socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programoje „Kimochis”.
 • Kasmet 5-6 m. ugdytiniai dalyvauja Lietuvos SEU asociacijos organizuojamoje vaikų socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo draugiškojoje olimpiadoje „Drambliada”.
Dalyvavaujame Kauno miesto ir respublikiniuose renginiuose
 • Muzikos mokytoja kasmet parengia muzikai gabius ugdytinius Kauno ikimokyklinių įstaigų jungtinio choro pasirodymams, kitiems miesto ir šalies muzikiniams projektams, festivaliams.
 • Meninio ugdymo mokytojos Rasos Burneikienės iniciatyva mūsų ugdytiniai yra nuolatiniai miesto sporto švenčių dalyviai. Bendruomeniškumo jausmą ir sportinius gebėjimus jie ugdosi Lietuvos ikimokyklinukų olimpiniuose festivaliuose, projektuose „Futboliukas”, „Sveikatiada”, „Lietuvos mažųjų žaidynėse”, „Diena be auto”, dalyvauja masinėse mankštose, šokio akcijose, Pasaulinės orientavimosi dienos renginyje ir kt.