Tradiciniai bendruomenės renginiai
  • Sutiktuvės po vasaros atostogų
  • Teatro dienos
  • Šeimos dienos
  • Vaikų gynimo dienos šventė
  • Išleistuvės į mokyklą
Kalendorinės šventės
  • Rudenėlio šventė
  • Advento vakarojimai
  • Naujametinis karnavalas
  • Užgavėnės
  • Vasario 16-osios šventė
Vaikų konferencija "Kuriu gimtinei" 
 
Nuo 2016 m. kovo mėn. organizuojame Kauno ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukų konferenciją "Kuriu gimtinei". Renginio metu vaikai, padedami pedagogų, mokosi naudotis IT, parengti ir pristatyti pranešimą apie savo kūrybos darbelį, ugdosi komunikavimo gebėjimus, mokosi įveikti viešo kalbėjimo baimę. 
 
Vaikų vaidybinė veikla  
 
Esame vaikų vaidybinės veiklos entuziastai ir profesionalai, daugelį metų tobulinę šios srities kvalifikaciją bei skleidę patirtį mieste bei šalyje. Lėlių teatras, vaidybinės improvizacijos yra neatsiejama ugdymo proceso dalis, padedanti vaikų komunikavimo, socialinių gebėjimų ugdymui(si). Pedagogai taiko įvairius meno terapijos metodus, siedami vaidybinę veiklą su muzika bei daile, laisvu judesiu. Kasmetinės Teatro dienos yra populiariausias ir laukiamiausias metų kultūrinis renginys visai bendruomenei.  
 
Gerumo akcijos
 
Daugiau nei dešimtmetį gyvuoja graži tradicija pasikviesti į svečius Kauno Vaiko raidos klinikos "Lopšelis" ugdytinius. Mūsų vaikai mokosi suprasti ir užjausti vaikučius, kurie neturi šeimos, o mažieji svečiai turi galimybę stebėti vaikų spektaklį, žaisti, muzikuoti su vyresniais vaikais. Ši tradicija puoselėjama auklėtojos Jovitos Bobinienės iniciatyva.
 
Auklėtojos Editos Burbienės iniciatyva bendradarbiaujame su Vaikų abilitacijos centru, vykdome bendrus projetus, skirtus socialinės atskirties mažinimui, vaikų komunikavimo įgūdžių tobulinimui.
 
Dalyvavimas miesto renginiuose
 
Muzikos pedagogė Giedrė Motiejūnienė kasmet rengia muzikai gabius ugdytinius Kauno ikimokyklinių įstaigų jungtinio choro pasirodymams. Choro dalyviai pasirodo Lietuvos nepriklausomybės dienai, Šeimos dienai skirtuose renginiuose.
 
Kūno kultūros pedagogės Renatos Ramanauskienės iniciatyva mūsų ugdytiniai yra nuolatiniai miesto sporto švenčių dalyviai. Bendruomeniškumo jausmą ir sportinius gebėjimus jie ugdosi Lietuvos ikimokyklinukų olimpiniuose festivaliuose, žaidynėse, dalyvauja masinėse mankštose, sporto projektuose.