Eil. Nr.

Nuomouojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv. m.

Veikla

Kaina

Užimtumas t.y. nuomos laikotarpis

1.

Aktų salė

Kauno šokių klubas „Aida“

74,64

šokiai

100 Eur (už nuomojamąjį laikotarpį)

Nuo

2018-01-02 iki 2018-12-31

2.

Aktų salė

VšĮ „Krepšinio akademija snaiperis“

74,64

krepšinio treniruotės

120 Eur (už nuomojamąjį laikotarpį)

Nuo

2018-02-01 iki 2018-12-31