KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO IR KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO NUOMOS KONKURSŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 2022 m. liepos 19 d. Nr. T-383

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/da7513d1079911edbfe9c72e552dd5bd/asr

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, IŠNUOMOJAMO TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI, MINIMALŪS PRADINIAI ĮKAINIAI Peržiūrėti dokumentą

 

Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv. m. Veikla Kaina Užimtumas t.y. nuomos laikotarpis
1. Aktų salė Viešoji  įstaiga „Raibos akys“ 74,3 Anglų kalbai 208,00 Eur

(už nuomojamąjį laikotarpį)

4 Eur už valandą

Nuo

2024-01-02

iki

2024-06-27