object1120833074

 

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIMIS Formos Nr.1,2,3,4


2019 M. III KETVIRTIS. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU  Formos Nr. 1, 2, 4

2019 M. III KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA  Forma S 7


2018 M. IV KETVIRTIS.MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA forma Nr. 4

2018 M. IV KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA  Forma S 7

2018 M. IV KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA  Forma Nr. 1

2018 M. IV KETVIRTIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  Forma Nr. 2


2018 M. III KETVIRTIS.MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA Forma Nr. 4 

2018 M. III KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA  Forma S 7 

2018 M. III KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA Forma Nr.1

2018 M. III KETVIRTIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA Forma Nr.2  
 

2018 M. II KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA Forma Nr. 4, II ketv.
 
2018 M. II KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA Forma Nr.1
 
2018 M. II KETVIRTIS.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA Forma Nr.2      
 

 
2018 M. I KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA Forma Nr.4

2018 M. I KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA Forma Nr.1

2018 M. I KETVIRTIS.  AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS  VYKDYMO ATASKAITA  Forma Nr. 2                                          


2017 M. IV KETVIRTIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  Parsisiųsti PDF formatu

2017 M. III KETVIRTIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  Parsisiųsti MS Word formatu 


2017 M. II KETVIRTIS. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA   Parsisiųsti MS Word formatu                              

2017 M. II KETVIRTIS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  Parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. II KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA  Parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. II KETVIRTIS. PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ                  Parsisiųsti MS Word formatu


2017 M. I KETVIRTIS.  PAJAMŲ LĖŠOS   Parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. I KETVIRTIS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA   Parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. I KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA           Parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. I KETVIRTIS. PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ                                Parsisiųsti MS Word formatu 


2016 M. IV KETVIRTIS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  Parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. IV KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA              Parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. IV KETVIRTIS. PAJAMŲ LĖŠOS 2016 M. IV KETV.                          Parsisiųsti MS Word formatu


2016 M. III KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA   parsisiųsti MS Word formatu                                       

2016 M. III KETVIRTIS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA   parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. III KETVIRTIS. PAJAMŲ LĖŠOS  parsisiųsti MS Word formatu 

2016 M. III KETVIRTIS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ parsisiųsti MS Excel formatu      


2016 M. II KETVIRTIS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. II KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2016 II KETV. parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. II KETVIRTIS. PAJAMŲ LĖŠOS 2016 M. II KETV.                             parsisiųsti MS Word formatu


2016 M. I KETVIRTIS. PAJAMŲ LĖŠOS    parsisiųsti MS Word formatu                                              

2016 M. I KETVIRTIS. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA    parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. I KETVIRTIS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA   parsisiųsti MS Word formatu


2015 M. IV KETVIRTIS. BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS                                                                                         parsisiųsti ZIP formatu

 

 

 

 

 


2015 M. III KETVIRTIS. BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS                                                                                          parsisiųsti ZIP formatu

2015 M. II KETVIRTIS. BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS                                                                                  parsisiųsti MS Word formatu

2015 M. I KETVIRTIS. BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS                                                                                           parsisiųsti ZIP formatu

2014 M.  BIUDŽETO SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS