object1120833074

2019 M. III KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU Peržiūrėti dokumentą


2019 M. II KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU Peržiūrėti dokumentą


2019 M. I KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU 1dalis  2dalis  3dalis


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU 2018 m. Gruodžio 31 d. duomenimis peržiūrėti dokumentą


2018 M. III KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU   peržiūrėti dokumentą 

2018 M. II KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU   peržiūrėti dokumentą 

2018 M. I KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU   peržiūrėti dokumentą 


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenimis   peržiūrėti dokumentą 


2017 M. III KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU   peržiūrėti dokumentą 


2017 M. II KETVIRTIS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU  Parsisiųsti MS Word formatu


2017 M. I KETVIRTIS. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU  Parsisiųsti MS Word formatu


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU 2016 m. Gruodžio 31 d. duomenimis  Parsisiųsti MS Word formatu


2016 M. III KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU    parsisiųsti MS Word formatu 


2016 M. II KETVIRTIS. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU parsisiųsti MS Word formatu


2016 M. I KETVIRTIS.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS SU AIŠKINAMUOJU RAŠTU parsisiųsti MS Word formatu             


METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA 2015 M.                                                      parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M.                                                   parsisiųsti MS.Word formatu

 
PAJAMŲ LĖŠOS 2015 M. IV KETV.                                                                parsisiųsti MS Word formatu
 
SUDĖTINIŲ IR GALUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA 2015 M. IV KETV.                      parsisiųsti .RAR formatu
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METŲ III KETV.                                 parsisiųsti .PDF formatu
 
2015 M. III KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA                          parsisiųsti .RAR formatu 
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METŲ II KETV.                                   parsisiųsti .PDF formatu
 
2015 M. II KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA                          parsisiųsti .RAR formatu
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METŲ I KETV.                                  parsisiųsti .PDF formatu
 
2015 M. I KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA                           parsisiųsti .RAR formatu
 
2015 M. ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS 2015 M. (forma Nr. 1)                               parsisiųsti .PDF formatu
 
 
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. (gruodžio 31 dIenai)                      parsisiųsti MS Word formatu
 
2014 M. LĖŠŲ APYVARTOS SUVESTINĖ                                                       parsisiųsti MS Word formatu
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 METŲ                                              parsisiųsti ZIP formatu 
                                                                                                                     parsisiųsti ZIP formatu 2 dalis