MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2018 09 30 DUOMENIMIS Parsisiųsti PDF formatu

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 M. III KETV.  Parsisiųsti PDF formatu

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA 2018 09 30 DUOMENIMIS  Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. III KETV. Parsisiųsti PDF formatu

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA 2018 06 30 DUOMENIMIS  Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. II KETV.    Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2018 M. I KETV.  Parsisiųsti PDF formatu
 
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2018 M. I KETV.     Parsisiųsti PDF formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2017 12 31 duomenimis         Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA  2017 12 31 duomenimis Parsisiųsti PDF formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 06 30 duomenimis                                      Parsisiųsti MS Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2017 M. II KETV.                                                Parsisiųsti MS Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. II KETV Parsisiųsti MS Word formatu

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017 M. II KETV                       Parsisiųsti MS Word formatu

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2017 06 30 duomenimis                      Parsisiųsti MS Word formatu

AIŠKINAMASIS RAŠTAS IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2017 M. I KETV.                                                                                         Parsisiųsti MS Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2017 M. I KETV.                                                 Parsisiųsti MS Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017 M. I KETV      Parsisiųsti MS Word formatu

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA 2017 M. I KETV             Parsisiųsti MS Word formatu

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  2017 M. I KETV                               Parsisiųsti MS Word formatu 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  2016 M.                                              Parsisiųsti MS Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. IV KETV   Parsisiųsti MS Word formatu

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2016 IV KETV.                        Parsisiųsti MS Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2016 M. IV KETV.                                                             Parsisiųsti MS Word formatu

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2016 III KETV.                         parsisiųsti MS Word formatu                                       

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. III KETV.                                   parsisiųsti MS Word formatu     

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. III KETV       parsisiųsti MS Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2016 M. III KETV.                                                              parsisiųsti MS Word formatu 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ  2016 M. III KETV.                                       parsisiųsti MS Excel formatu                           

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. II KETV.                                   parsisiųsti MS Word formatu

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. II KETV.     parsisiųsti MS Word formatu

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2016 II KETV.                           parsisiųsti MS Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2016 M. II KETV.                                                               parsisiųsti MS Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2016 M. I KETV.                                                                parsisiųsti MS Word formatu

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA  2016 I ketv.                               parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2016 M. I KETV.                                      parsisiųsti MS Word formatu               

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2016 M. I KETV.        parsisiųsti MS Word formatu

 

 

METINĖ FINANSINĖ ATASKAITA 2015 M.                                                      parsisiųsti MS Word formatu

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 M.                                                   parsisiųsti MS.Word formatu

PAJAMŲ LĖŠOS 2015 M. IV KETV.                                                                parsisiųsti MS Word formatu
 
SUDĖTINIŲ IR GALUTINIŲ SUMŲ ATASKAITA 2015 M. IV KETV.                      parsisiųsti .RAR formatu
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METŲ III KETV.                                 parsisiųsti .PDF formatu
 
2015 M. III KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA                          parsisiųsti .RAR formatu 
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METŲ II KETV.                                   parsisiųsti .PDF formatu
 
2015 M. II KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA                          parsisiųsti .RAR formatu
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2015 METŲ I KETV.                                  parsisiųsti .PDF formatu
 
2015 M. I KETV. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA                           parsisiųsti .RAR formatu
 
2015 M. ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS 2015 M. (forma Nr. 1)                               parsisiųsti .PDF formatu
 
 
 
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2014 M. (gruodžio 31 dIenai)                      parsisiųsti MS Word formatu
 
2014 M. LĖŠŲ APYVARTOS SUVESTINĖ                                                       parsisiųsti MS Word formatu
 
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 METŲ                                              parsisiųsti ZIP formatu 
                                                                                                                     parsisiųsti ZIP formatu 2 dalis