Lopšelyje-darželyje ,,Vilnelė" vaikai maitinami tris kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

- pusryčiai 8.50 – 9.00 val.
- pietūs 12.30 – 12.50 val.
- vakarienė 16.15 – 16.20 val.
 
2018-03-22 MOKESČIO TVARKOS REDAKCIJA
 
    Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt. numato Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-83 
ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
                                                                                                    parsisiųsti Adobe Reader PDF formatu
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. kovo 15 d. Nr. T-113
         DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO             
                                                                                                     parsisiųsti Adobe Reader PDF formatu
 
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimas 2017 02 07  Nr. T-38
DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
                                                                                                                    parsisiųsti MS Word formatu
 
    Maitinimo normos mokestį rasite čia.
KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS "DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO DARŽELIUOSE-MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE"
 
 
    Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (525 Lt.) dydžio.
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS   
 
 
  
   
    Mokestis skaičiuojamas už einamą mėnesį ir mokamas iki mėnesio 23 d.