object1120833074

Lopšelyje-darželyje ,,Vilnelė" vaikai maitinami tris kartus. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

– pusryčiai 8.50 – 9.00 val.
– pietūs 12.30 – 12.50 val.
– vakarienė 16.15 – 16.20 val.
 

Mokesčio tvarka nuo 2020 m. Tvarkos aprašas T-454
 
Kauno m. savivaldybės sprendimas „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2021-04-20 Tvarkos aprašo T-454 pakeitimas

Nepraleiskite galimybės gauti vienkartinę pašalpą atlyginimui už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose, išlaikymą (atlyginimui už ugdymo sąlygų tenkinimą) apmokėti. 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ išaiškinimas Vienkartinės pašalpos skyrimas 2020