Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė” darbuotoja atsakinga už duomenų apsaugą
Dovilė Vorobjovaitė
Dokumentų specialistė
Adresas: Vytenio 8, Kaunas
Tel. +370 36 363641
El. paštas ldvilnele@yahoo.com

 

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė” asmens duomenų tvarkymo taisyklės  Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė” vaikų asmens duomenų apsauga  Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė” darbuotojų asmens duomenų apsauga  Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ bevielio interneto prieigos naudojimo taisyklės Parsisiųsti PDF formatu

Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas Parsisiųsti PDF formatu

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kauno lopšelyje-darželyje „Vilnelė“ tvarkas Parsisiųsti PDF formatu

Pranešimo darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą Parsisiųsti PDF formatu

Pranešimas tėvams apie asmens duomenų tvarkymą Parsisiųsti PDF formatu

Konfidencialumo pasižadėjimo forma Parsisiųsti PDF formatu
Sutikimas dėl ugdytinio atvaizdo,pavardės ir amžiaus naudojimo mokslo proceso administravimo tikslais Parsisiųsti PDF formatu

Sutikimas dėl psichologinio įvertinimo ir psichologinės pagalbos teikimo Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ tinklapio www.darzelisvilnele privatumo politika Parsisiųsti PDF formatu

Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas Parsisiųsti PDF