object1120833074

Kaip ir kasmet, minėdami pasaulinę dieną be automobilio, aktyviai įsitraukėme į respublikinę akciją „Rieda ratai rateliukai“, organizuojamą Lietuvos ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos. Šios akcijos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą, sudominant netradicine veikla ir supažindinti su ekologiškomis, alternatyviomis automobiliui susisiekimo priemonėmis. Meninio ugdymo mokytoja Rasa aptarė su vaikais, kuo ši diena yra ypatinga – tai galimybė nors vieną dieną atsisakyti automobilio ir sumažinti oro taršą, triukšmą bei eismo intensyvumą. Visi kartu prisiminėme saugaus eismo kelyje taisykles, apsirūpinome signalinėmis liemenėmis, šalmais ir savo gebėjimus vaikai pademonstravo važiuodami su dviratukais bei paspirtukais. Darželio kieme buvo įrengtos dvi žiedinės sankryžos, pėsčiųjų perėja, prie kurios eismą reguliavo policininkai. Kadangi kai kurias transporto priemones reikėjo paremontuoti ar pripūsti padangas, buvo įkurta rateliukų taisykla. Transporto priemones nusiplauti ir išsivalyti buvo galima plovykloje, o „nukentėjusiems eismo įvykyje” buvo suteikta medicininė pagalba. Vaikus aplankęs šiaurės lokys-policininkas palinkėjo visiems saugios ir smagios šventės.

Dėkojame meninio ugdymo mokytojai Rasai už akcijos organizavimą, o visai bendruomenei – mokytojoms, ugdytiniams bei jų tėveliams už aktyvų dalyvavimą dienoje be automobilio.

Vaikų gamtosauginių vertybių formavimas prasideda dar ikimokykliniais metais, kai vaikams suprantamais metodais, žaismingai ir įdomiai pateikiama informacija apie antrinių žaliavų panaudojimą veikloje, buityje, žaidimuose. Šios idėjos vedina, dailės mokytoja Jurgita pakvietė „Šaltinėlio” grupės bendruomenę rinkti buityje nebereikalingus daiktus ir iš jų sukurti kosminius laivus. Ši idėja įtraukė vaikus į ieškojimų ir atradimų pasaulį, paskatino kartu su priešmokyklinio ugdymo mokytojomis ieškoti informacijos, diskutuoti, kuriant kosminių laivų projektus. Susiskirstę grupėmis ir pasitelkę vaizduotę, vaikai sukūrė įdomius kosminius laivus, aprūpintus garso ir vaizdo aparatūra, įvairiais išmaniais mechanizmais. Net aikštelėje esantis medis – aštunkojis, pajungtas prie kosminio variklio, tapo kosminiu laivu.

2022 m. rugsėjo 14 dieną VDU rektorato posėdyje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vytauto Didžiojo Universiteto, atstovaujamo rektoriaus prof. Juozo Augučio ir Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus dr. Rolando Buloto. Sutartyje numatyta įgyvendinti bendrus projektus, pasinaudojant VDU moksliniais bei organizaciniais ištekliais, kviesti Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ pedagogus, pagalbos specialistus, vaikus dalyvauti universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.
Itin džiugu, kad šis bendradarbiavimas leis į Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ pritraukti jaunų specialistų, organizuojant universiteto studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje.
Numatyta dar viena bendradarbiavimo kryptis – kartu rengti STEAM ir integruotas veiklas, skirtas gamtamoksliniam ugdymui STEAM ir robotikos laboratorijose, esančiose atnaujintose VDU patalpose.
Gerb. rektoriaus J.Augučio prašymu, padovanotą knygą “PIRMOJI LIETUVIŠKA ALMA MATER”, išleistą universiteto 100-mečio proga, parvežėme vaikams.

VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO RUGPJŪČIO 24 D. ĮSAKYMU NR. V-1269 “DĖL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO”, PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS PAGAL ATNAUJINTĄ BENDRĄJĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. 

SU PROGRAMA IR TEISĖS AKTAIS, REGLAMENTUOJANČIAIS PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, GALITE PLAČIAU SUSIPAŽINTI SVETAINĖS PUSLAPYJE “VEIKLOS SRITYS/UGDYMAS/PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS”

Mielieji,

dar vieną rugsėjį pasitiksime kartu, linkėdami vieni kitiems sėkmės, kantrybės, kūrybiškumo ir stiprios sveikatos. Tegul šios šventinės dienos nuotaika lydi mūsų šaunią bendruomenę visus metus.

Viskas prasidėjo nuo to, kad varnos sukapojo baseiną… Vaikams pasiūlius iš baseino likučių smėlio dėžėje susikurti dirbtinį ežerą, prasidėjo kasimas. Bekasant duobę, didėjo smėlio krūva, kuri vaikams pasirodė panaši į egipto piramides. Tuomet Rokas sugalvojo, kad viena piramidė gali tapti vulkanu, jeigu į jo viršūnėje iškastą duobutę pripiltume Cocacolos ir įdėtume Mentos ledinukų. Kadangi juos dar reikėjo nusipirkti, teko tenkintis vulkanu iš virtuvėje pasiskolinto acto ir sodos. Kai kurie vaikai nepamiršo pradinės idėjos apie Egipto pirmaides ir, vienas kitą užkasę smėlyje, suvaidino faraonų mumijas. Na, o savo jėgomis supiltame ežere buvo labai smagu atsigaivinti po lavos išsiveržimo.

Nuo š.m. rugsėjo 1 d. keičiasi mokesčio dydis už vaikų maitinimą. Su 2022 m. birželio 21 d. Kauno m. savavivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-320 galite susipažinti svetainės puslapyje “PASLAUGOS/VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS”.

“Šaltinėlio” gr. vaikams pasisekė – mokytojų ir vadovų iniciatyva jie turėjo galimybę priimti svečiuose geriausius žmogaus draugus – šunelius. Vaikai susipažino su Domanto, Barboros augintiniais, sužinojo apie jų auginimo ypatumus, dresavimą. Su skanukų pagalba, vaikai išbandė, kaip šuneliai moka komandas. Direktoriaus pavaduotojos Lijanos bišonas Skoris vaikus pralinksmino, nes yra labai judrus ir žaismingas. Vaikams patiko šunelį pavedžioti, kartu mokantis būti atsargiems ir globėjiškiems. Vaikai sužinojo, kad bišonai nesišeria ir tinka net alergiškiems žmonėms. Nieko nėra gražesnio už vaikų rodomą meilę, dėmesį, rūpestį. Šiuos jausmus vaikai natūraliai demonstruoja santykyje su gyvūnais, kurie gali būti tikri vaikų draugai, o kartu ir mokytojai.

Darželio kieme auga šimtametė liepa, kuri vasarą džiugina pavėsiu, o jos šaknys taip gražiai išsiraitę, kad primena aštunkojo čiuptuvus. Direktoriui kilo idėja suteikti liepos kamienui vaikiško žaismingumo, todėl visi kibome į darbus ir bendromis pastangomis nubalinome jį tam skirtu mišiniu. Taip atsirado trys draugai aštunkojai, kurie apglėbė medį iš trijų pusių, o vaikai davė Mėlynakio, Tamsiaakio ir Žaliaakio vardus. Mūsų aštunkojis labai panašus į Kimochis veikėją Lipšniakoję – mielą, draugišką būtybę, kuri laukia vaikų, ateinančių į darželį ir pasirengusi visus apkabinti, o liūdinčius nuraminti. Kas žino, gal kieme atsiras ir daugiau Kimochis veikėjų ?

1 2 3 55