object1120833074

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ"  NUOSTATAI Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS Vidaus tvarkos taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI   Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka