object1120833074

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ”  NUOSTATAI Nuostatai 2017

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS Vidaus tvarkos taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI   Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDE formatu

VAIKŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE VILNELĖ” TVARKOS APRAŠAS Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA  Darbo apmokėjimo tvarka 2022

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vaistų administravimo tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ AR KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖJE IR JOS SRIČIAI PRIKLAUSANČIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS Informacijos apie pažeidimus pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą Kauno miesto savivaldybėje ir jos sričiai priklausančiose įstaigose teikimo tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ” PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR PSICHOSOCIALINIŲ SĄLYGŲ GERINIMO TVARKA Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA Parisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Parsisiųsti PDF formatu