object1120833074

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ"  NUOSTATAI Nuostatai 2017

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS Vidaus tvarkos taisyklės

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI   Parsisiųsti PDF formatu

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA Smurto ir patyčių prevencijos tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" DARBO TARYBOS SKYRIMO IR TVIRTINIMO TVARKA Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS Vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

VAIKŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMO, REGISTRAVIMO IR APSKAITOS KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE VILNELĖ" TVARKOS APRAŠAS Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo registravimo ir apskaitos tvarkos aprašas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" DARBO APMOKĖJIMO TVARKA Darbo apmokėjimo tvarka 2021