Įstaigoje veikia VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkas direktorė Virginija Vorobjovienė
8 37 363 641
 

  • LOGOPEDO specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų:
            -    korekcinio darbo pratybos individualiai ir pogrupiais;
            -    metodinė pagalba grupių auklėtojoms;
            -    tėvų konsultavimas.
 
Logopedė Vilija Misevičiūtė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com
 
Darbo laikas
I, III, IV, V – 7.30-12.54 val.
II – 13.30-18.54 val.
 

  • SOCIALINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI
Socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com
 
Darbo laikas
I, II, IV, V – 15.15 – 18.51 val.
III – 7.55 – 9.43 val. ir 17.35 – 19.23 val.
 

  • PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI

             -  individualus ir grupinis darbas su vaikais 

             - tėvų ir pedagogų konsultavimas

Psichologė Ugnė Paukštė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com
 
Darbo laikas
I, II, IV, V – 15.00 - 19.00 val.
III – 7.00 - 11.00 val. 
 
Tėvų konsultavimas      
I – 15.00 – 18.00 val.