object1120833074

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

VALGIARAŠČIAI

1-3 m. amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraštis

4-7 m. amžiaus vaikų 15 dienų valgiaraštis

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MATINIMO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020 m. liepos 21 d. T-327  DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO T-327

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VILNELĖ“ TVARKOS APRAŠAS 2021 M. Maitinimo-tvarkos-aprašas Vilnelė 2021

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS Nemokamo-maitinimo-tvarkos-aprasas-Vilnelė 2021

Nemokami pietūs priešmokyklinukams

Nemokami pietūs

DĖL NEMOKAMŲ PIETŲ PRIEŠMOKYKLINUKAMS NUO 2020-09-01

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma) galima pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui šiais būdais:

– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;

– seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus;

– siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.

Prie prašymo būtina pridėti pažymą iš ugdymo įstaigos, jog vaikas mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.