VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

VALGIARAŠČIAI

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 METŲ VAIKAMS Parsisiųsti PDF formatu

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ VAIKAMS Parsisiųsti PDF formatu

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 METŲ VAIKAMS (BE KIAUŠINIŲ) Parsisiųsti PDF formatu

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS NEMOKAMO MAITINIMO (PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS Parsisiųsti PDF formatu

*****

Lopšelis – darželis „Vilnelė“ dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

****

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS, PATVIRTINTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO   Peržiūrėti dokumentą

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-416 „DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Peržiūrėti PDF formatu

KAUNO  MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 21 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“ PAKEITIMAS Maitinimo paslaugų teikimo pakeitimas T-320 nuo 2022-09-01

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR PRIEŽIŪROS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Maitinimo organizavimo tvarka 2021 10 19 Nr. T-416

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VILNELĖ“ TVARKOS APRAŠAS 2021 M. Maitinimo-tvarkos-aprašas Vilnelė 2021

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS Nemokamo-maitinimo-tvarkos-aprasas-Vilnelė 2021

240710751_638353960462691_7917487122727432559_n