KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ"  NUOSTATAI
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ" 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
                                                                                                                   parsisiųsti MS Word formatu
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS                                                                                                                                                                           parsisiųsti PDF formatu

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI                   parsisiųsti PDF formatu