KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ"  NUOSTATAI   parsisiųsti  Adobe .PDF formatu
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „VILNELĖ" 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS  parsisiųsti PDF formatu
                                                                                                             
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS   parsisiųsti PDF formatu
 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS   parsisiųsti PDF formatu                                                                                 
KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO VILNELĖ" ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI   parsisiųsti PDF formatu

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA   Parsisiųsti PDF formatu