VIZIJA
 
    Atvira naujovėms ikimokyklinė įstaiga, aprūpinta moderniomis technologijomis, kurioje kūrybingos bei profesionalios pedagogų komandos ir tėvų darnios partnerystės dėka, ugdomas iniciatyvus, atsakingas, pilietiškas ateities žmogus.
 
 
 
MISIJA
 
    Kokybiškai įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kvalifikuotą pagalbą šeimai, globojant ir ugdant 2-7 metų vaikus, rengiant juos mokyklai. Sudaryti sąlygas vaiko iniciatyvai ir saviraiškai, tenkinant jo prigimtinius poreikius ir siekiant  individualių galimybių sklaidos.