object1120833074

ĮSTAIGOS VIZIJA

Atvira pokyčiams ikimokyklinė įstaiga, nuolat kurianti dinamišką ir funkcionalią ugdymo(si) bei patrauklią darbo aplinką, kur darnios pedagogų komandos ir tėvų partnerystės dėka, sėkmingai ugdosi ir gerai jaučiasi vaikas.

 

ĮSTAIGOS MISIJA

Kokybiškai įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, teikti kvalifikuotą pagalbą šeimai, globojant ir ugdant 1,5-7 metų vaikus, rengiant juos mokyklai. Užtikrinti ugdytinių asmenybės brandą, individualias galimybes atitinkančius ugdimosi pasiekimus ir turtingas, įdomias, vaiko kultūrą atliepiančias gyvenimo įstaigoje patirtis.

 

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

            Bendri susitarimai vardan vaiko, gerbiant jį kaip asmenybę, atpažįstant ir pripažįstant jo poreikius, patirtį bei ugdymo(si) galimybes ir siekiant nuolatinės pažangos.

            Bendruomenėje vyrauja humaniški santykiai, dialogo ir susitarimų kultūra, skatinimas mokymasis ir asmeninis tobulėjimas, organizacijos narių vienybė ir pa(si)dalinta lyderystė, siekiant įstaigos veiklos rezultatų.