Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį ,,Vilnelė" reglamentuoja
 
CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
   
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. kovo 15 d. Nr. T-112 dėl priėmimo tvarkos pakeitimo 
                                                                                                    parsisiųsti pdf-Adobe Reader formatu
 

                 
Atvykstant rašyti prašymo, turėti vaiko gimimo liudijimą  ir gyvenamosios vietos deklaraciją. Prašymą galima užpildyti atvykus į įstaigą arba namuose. Prašymo pavyzdį rasite čia.
PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į DARŽELĮ
 

 
Pradedant lankyti įstaigą, reikalinga šeimos gydytojo pažyma apie vaiko sveikatos būklę.
          

Su ugdytinio tėvais įstaiga sudaro dvišalę sutartį.
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS
parsisiųsti MS Word formatu
 
VAIKŲ SKAIČIUS ĮSTAIGOJE 2016-2017 M. M.