object1120833074

Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį ,,Vilnelė” reglamentuoja

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/


Atvykstant rašyti prašymo, turėti vaiko gimimo liudijimą. Prašymą galima užpildyti atvykus į įstaigą arba namuose. Prašymo pavyzdį rasite čia.


Pradedant lankyti įstaigą, reikalinga šeimos gydytojo pažyma apie vaiko sveikatos būklę.