Vaiko priėmimą į lopšelį-darželį ,,Vilnelė” reglamentuoja

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

PRIĖMIMO TVARKOS PAKEITIMAS 2023 03 28


KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKA

Dėl siuntimo išdavimo Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus pateikti adresu: J. Gruodžio g. 9, Kaunas, arba el. paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt).

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/


Atvykstant rašyti prašymo, turėti vaiko gimimo liudijimą. Prašymą galima užpildyti atvykus į įstaigą arba namuose. Prašymo pavyzdį rasite čia.


Pradedant lankyti įstaigą, reikalinga šeimos gydytojo pažyma apie vaiko sveikatos būklę.