object1120833074
  • LOGOPEDO specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų:
            -    korekcinio darbo pratybos individualiai ir pogrupiais;
            –    vaikų vertinimas ir rekomendacijų parengimas dėl patiriamų ugdimosi sunkumų;
            -    metodinė pagalba grupių auklėtojoms;
            -    tėvų konsultavimas.
 
Logopedė Vilija Misevičiūtė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com
 
Darbo laikas
I, III, IV, V – 7.30-12.54 val.
II – 13.30-18.54 val.

  • PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI
            -    individualus idarbas su vaikais, patiriančiais ugdimosi sunkumų, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų;
            -    vaikų vertinimas ir rekomendacijų parengimas dėl patiriamų ugdimosi sunkumų;
            -    pagalba grupių auklėtojoms;
            -    prevencinių veiklų įstaigoje inicijavimas ir organizavimas
            -    tėvų konsultavimas.
 
Psichologė Vida Misiūnienė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com
 
Darbo laikas
I – 8.00-17.30 val.
pietų pertrauka 12.30-13.00 val.

 

 


 

  • SOCIALINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI
Socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė
Tel.: 8 37 362 485
 
Darbo laikas
I,II,IV 14.00-16.30
III,V  8.00-11.00