• LOGOPEDO specialioji pedagoginė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sutrikimų:
            –    korekcinio darbo pratybos individualiai ir pogrupiais;
            –    vaikų vertinimas ir rekomendacijų parengimas dėl patiriamų ugdimosi sunkumų;
            –    metodinė pagalba grupių auklėtojoms;
            –    tėvų konsultavimas.
Logopedė Vilija Misevičiūtė
Tel.: 8 37 362 485
El. paštas ldvilnele@yahoo.com
Darbo laikas
III, V – 7.30-12.54 val.
II – 13.30-18.54 val.
IV – 7.00-18.00 val.

  • PSICHOLOGINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI
                individualus idarbas su vaikais, patiriančiais ugdimosi sunkumų, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų;
               vaikų vertinimas ir rekomendacijų parengimas dėl patiriamų ugdimosi sunkumų;
                pagalba grupių auklėtojoms;
               prevencinių veiklų įstaigoje inicijavimas ir organizavimas
               tėvų konsultavimas.
Psichologė Ugnė Paukštė
Tel.: 8 600 37914
Darbo laikas
I – 13 -18 val.
III – 8-13 val.
Konsultacijos teikiamos
I – 16-18 val
III – 8-11 val.
arba el. paštu  ugne.paukste@gmail.com

 

  • SOCIALINĖ PAGALBA VAIKUI IR ŠEIMAI
Socialinė pedagogė Sandra Laurikaitienė
Tel.: 8 (610) 23 259
Darbo laikas 
I, II, IV   15.12-18.48
III,V    7.15-10.51
Konsultacijos teikiamos
I,II,IV 15.12-16.30
III,V  8.30-10.30
arba el. paštu slaurikaitiene@yahoo.com