object1120833074

MOKYTOJAI

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Darbo funkcijos

Kontaktinis telefono nr.

Alma

Veiverytė

Dailės profesinis

bakalauras

Dailės pedagogika Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita 

Burbienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta 

Šlekonienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gražina

Adomulienė

Universitetinis

bakalauras

 

Vadyba,

studijuoja ikimokyklinę

pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona 

Kavaliūnaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Nijolė Subačienė

Universitetinis

bakalauras

Lietuvių kalba

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė

Jakštienė

Dailės profesinis

bakalauras

Dailės pedagogika

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(motinystės atostogose)

___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta Lengvensienė

Universitetinis

bakalauras

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ligita Šermokienė Aukštesnysis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(motinystės atostogose)

___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gabrielė Silenkovaitė Vidurinis

Studijuoja ikimokyklinę

pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jovita Misiūnienė

Dailės profesinis

bakalauras

Dailės pedagogika

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Daiva

Lydekienė

Edukologijos

profesinis

bakalauras

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Neringa Mikelionienė

 

Edukologijos

profesinis

bakalauras

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 

KITAS PEDAGOGINIS PERSONALAS, SPECIALISTAI

Vilija 

Misevičiūtė       

Aukštasis

Ikimokyklinės įstaigos logopedė,

specialioji pedagogė

Logopedė

Logopedė – metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com   

Giedrė Motiejūnienė

 

Muzikos

magistras

Muzika

Meninio ugdymo mokytoja

(muzika)

muzikos mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Sandra Laurikaitienė

Socialinio

darbo magistras

Socialinė pedagogika

    ir psichologija                       

Socialinė

pedagogė

 

Socialinė pedagogė metodininkė

 

(8 37) 362485

slaurikaitiene@yahoo.com

Rasa

Burneikienė

 

Taikomosios

kūno kultūros ir

sporto magistras

Kūno kultūra Meninio ugdymo mokytoja (kita) Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė Jakštienė

 

Dailės profesinis

bakalauras

Dailės pedagogika

Meninio ugdymo mokytoja

(dailė)

(motinystės atostogose)

__

Dailės mokytojo funkcijos

  

 

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jurgita

Kolčina

Dailės bakalauras

Dailės pedagogika

Meninio ugdymo mokytoja

(dailė)

Vyresnioji dailės mokytoja

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ugnė

Paukštė

Aukštasis

Psichologijos magistras

Mokyklinė psichologija

Psichologė

 

(8 600) 37914

ldvilnele@yahoo.com