object1120833074

MOKYTOJAI

Vardas, Pavardė

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Pareigybės aprašymas

Kontaktinis telefono Nr.

Alma

Veiverytė

Dailės pedagogika,

ikimokyklinės

įstaigos auklėtoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita 

Burbienė

Ikimokyklinės įstaigos

auklėtoja

Priešmokyklinio
ugdymo
mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta 

Šlekonienė

Ikimokyklinės įstaigos

auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gražina

Adomulienė

Vadyba,

studijuoja ikimokyklinę

pedagogiką ir

psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona 

Kavaliūnaitė

Ikimokyklinės

įstaigos

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Vaida Ramanauskienė Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Rita Ališauskienė Ikimokyklinės įstaigos

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gabrielė Silenkovaitė Studijuoja ikimokyklinę

pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gytė Dručiūnienė  

Kineziterapija

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Daiva

Lydekienė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Neringa Mikelionienė

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 

KITAS PEDAGOGINIS PERSONALAS, SPECIALISTAI

Vilija 

Misevičiūtė       

Ikimokyklinės įstaigos logopedė,

specialioji pedagogė

Logopedė

Logopedė – metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 Jūratė Dailydėnienė

 Muzika

Muzikos mokytoja

Vyresnioji muzikos mokytoja

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Sandra Laurikaitienė

Socialinė pedagogika

    ir psichologija

Socialinė

pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

(8 37) 362485

slaurikaitiene@yahoo.com

Rasa

Burneikienė

Kūno kultūra Meninio ugdymo mokytoja (kita) Vyresnioji spec. pedagogė

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Renata Ramanauskienė

Kūno kultūra

Sporto  psichologija

Meninio ugdymo mokytoja (kita) Metodininkė

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė Jakštienė

Dailės pedagogika

Meninio ugdymo mokytoja (dailė)

(motinystės atostogose)

__

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jurgita

Kolčina

Dailės pedagogika Meninio ugdymo mokytoja

(dailė)

Vyresnioji dailės mokytoja

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ugnė

Paukštė

Mokyklinė psichologija Psichologė

(8 600) 37914

ldvilnele@yahoo.com