object1120833074

PEDAGOGAI

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Darbo funkcijos

Kontaktinis telefono nr.

Ona Baranauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

 
Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita 

Burbienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytoja

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta 

Šlekonienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Inga

Prieskienė

Aukštasis,

Edukologijos magistras

Švietimo vadyba,

studijuoja ikimokyklinę pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona 

Kavaliūnaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Nijolė Subačienė Aukštesnysis Lietuvių kalba Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Auklėtoja 

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė

Jakštienė

Aukštesnysis Dailės pedagogika Ikimokyklinio ugdymo mokytoja parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita Ivaškevičienė Aukštesnysis Studijuoja ikimokyklinę pedagogiką ir psichologiją Ikimokyklinio ugdymo mokytoja parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ligita Urbonaitė Aukštesnysis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gabrielė Silenkovaitė Vidurinis

Studijuoja ikimokyklinę pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jovita Misiūnienė Aukštesnysis

Dailės pedagogika

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 

KITAS PEDAGOGINIS PERSONALAS, SPECIALISTAI

Vilija 

Misevičiūtė       

Aukštasis

Ikimokyklinės įstaigos logopedė,

specialioji pedagogė

Logopedė

Logopedė – metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com   

Giedrė Motiejūnienė

Aukštasis,

muzikos

magistras

Muzika

Meninio ugdymo mokytoja

(muzika)

muzikos mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Sandra Laurikaitienė

Aukštasis

Socialinio

darbo magistras

Socialinė pedagogika

    ir psichologija                       

Socialinė

pedagogė

 

Socialinė pedagogė metodininkė

 

(8 37) 362485

slaurikaitiene@yahoo.com

Rasa

Burneikienė

 

Aukštasis

Sporto magistras

Kūno kultūra Meninio ugdymo mokytoja (kita) Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė Jakštienė

Aukštasis

Dailės bakalauras

Dailės pedagogika

Meninio ugdymo mokytoja

(dailė)

Dailės mokytojo funkcijos   

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jurgita

Kolčina

Aukštasis

Dailės bakalauras

Dailės pedagogika

Meninio ugdymo mokytoja

(dailė)

Vyresnioji dailės mokytoja

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ugnė

Paukštė

Aukštasis

Psichologijos magistras

Mokyklinė psichologija

Psichologė

 

 

(8 600) 37914

ldvilnele@yahoo.com