object1120833074

MOKYTOJAI

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Pareigybės aprašymas

Kontaktinis telefono Nr.

Alma

Veiverytė

Profesinis

bakalauras

Dailės pedagogika,

ikimokyklinės

įstaigos auklėtoja

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita 

Burbienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos

auklėtoja

Priešmokyklinio
ugdymo
mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta 

Šlekonienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos

auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gražina

Adomulienė

Universitetinis

bakalauras

Vadyba,

studijuoja ikimokyklinę

pedagogiką ir

psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona 

Kavaliūnaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės

įstaigos

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Vaida Ramanauskienė

Universitetinis

bakalauras

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Rita Ališauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinės įstaigos

auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gabrielė Silenkovaitė Vidurinis Studijuoja ikimokyklinę

pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Gytė Dručiūnienė Universitetinis

bakalauras

 

Kineziterapija

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Daiva

Lydekienė

Aukštesnysis Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja ___

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Neringa Mikelionienė

 

Universitetinis

bakalauras

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 

KITAS PEDAGOGINIS PERSONALAS, SPECIALISTAI

Vilija 

Misevičiūtė       

Aukštasis

Ikimokyklinės įstaigos logopedė,

specialioji pedagogė

Logopedė

Logopedė – metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 Jūratė Dailydėnienė

Aukštasis

 Muzika

Muzikos mokytoja

Vyresnioji muzikos mokytoja

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Sandra Laurikaitienė

Socialinio

darbo magistras

Socialinė pedagogika

    ir psichologija

Socialinė

pedagogė

Socialinė pedagogė metodininkė

(8 37) 362485

slaurikaitiene@yahoo.com

Rasa

Burneikienė

Taikomosios

kūno kultūros ir

sporto magistras

Kūno kultūra Meninio ugdymo mokytoja (kita) Vyresnioji spec. pedagogė

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Renata Ramanauskienė

Sporto  magistras

Sporto  psichologijos magistras Meninio ugdymo mokytoja (kita) Metodininkė

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė Jakštienė

Dailės profesinis

bakalauras

Dailės pedagogika

Meninio ugdymo mokytoja (dailė)

(motinystės atostogose)

__

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jurgita

Kolčina

Dailės

bakalauras

Dailės pedagogika Meninio ugdymo mokytoja

(dailė)

Vyresnioji dailės mokytoja

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ugnė

Paukštė

Aukštasis

Psichologijos magistras

Mokyklinė psichologija Psichologė

(8 600) 37914

ldvilnele@yahoo.com