object1120833074

PEDAGOGAI

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Darbo funkcijos

Kontaktinis telefono nr.

Ona Baranauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

 
Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojas

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita 

Burbienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojas

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta 

Šlekonienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Inga

Prieskienė

Aukštasis,

Edukologijos magistras

Švietimo vadyba,

studijuoja ikimokyklinę pedagogiką ir psichologiją

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona 

Kavaliūnaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Nijolė Subačienė Aukštesnysis Lietuvių kalba Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

Auklėtoja 

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė

Jakštienė

Aukštesnysis Dailės pedagogika Ikimokyklinio ugdymo mokytojas parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita Ivaškevičienė Aukštesnysis Studijuoja ikimokyklinę pedagogiką ir psichologiją Ikimokyklinio ugdymo mokytojas parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ligita Urbonaitė Aukštesnysis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo mokytojas parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Lolita Škėmienė Aukštesnysis Muzika Ikimokyklinio ugdymo mokytojas parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

KITAS PEDAGOGINIS PERSONALAS, SPECIALISTAI

Vilija 

Misevičiūtė       

Aukštasis

Ikimokyklinės įstaigos logopedė,

specialioji pedagogė

Logopedė

Logopedė – metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com   

Giedrė Motiejūnienė

Aukštasis,

muzikos

magistras

Muzika

Muzikos

mokytoja

muzikos mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Sandra Laurikaitienė

Aukštasis

Socialinio

darbo magistras

Socialinė pedagogika

    ir psichologija                       

Socialinė

pedagogė

 

Socialinė pedagogė metodininkė

 

(8 37) 362485

slaurikaitiene@yahoo.com

Rasa

Burneikienė

 

Aukštasis

Sporto magistras

Kūno kultūra Meninio ugdymo mokytoja (kita) Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Eglė Jakštienė

Aukštasis

Dailės bakalauras

Dailė

Menų pedagogas

(dailė)

Dailės mokytojo funkcijos   

 

 

 

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jurgita

Kolčina

Aukštasis

Dailės bakalauras

Dailė

Menų pedagogas

(dailė)

Vyresnioji dailės mokytoja

Dailės mokytojo funkcijos

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ugnė

Paukštė

Aukštasis

Psichologijos balakauras

Mokyklinė psichologija

Psichologas

 

 

(8 600) 37914

ldvilnele@yahoo.com