object1120833074

PEDAGOGAI

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Darbo funkcijos

Kontaktinis telefono nr.

Dalė Sutkutė 

Aukštasis 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jovita Lingevičė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona Baranauskienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Auklėtoja
Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogė

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Edita Burbienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogė

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Diana Grinienė

Aukštasis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Loreta Šlekonienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Auklėtoja

Auklėtoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Inga Prieskienė

Aukštasis,

Edukologijos magistras

Švietimo vadyba

Auklėtoja

Auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Ona Kavaliūnaitė

Aukštesnysis

Ikimokyklinės įstaigos auklėtoja

Auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Aušra Dubosienė

Aukštasis

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

 

Vyresnioji auklėtoja

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Nijolė Subačienė Aukštesnysis Lietuvių kalba Mokytoja

Auklėtoja 

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

 

Vilija Misevičiūtė       

Aukštasis

Ikimokyklinės įstaigos logopedė,

specialioji pedagogė

Logopedė

Logopedė – metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com   

Giedrė Motiejūnienė

Aukštasis,

muzikos

magistras

Muzika

Muzikos

mokytoja

muzikos mokytoja metodininkė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Sandra Laurikaitienė

Aukštasis

Socialinio

darbo magistras

Socialinė pedagogika ir psichologija                       

Socialinė

pedagogė

(Vaiko auginimo atostogose)

Vyresnioji socialinė pedagogė

parsisiųsti MS Word formatu

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Rasa

Burneikienė

 

Aukštasis

Sporto magistras

Kūno kultūra Neformaliojo ugdymo mokytoja (kūno kultūra) Vyresnioji kūno kultūros mokytoja

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

  Ugnė

Paukštė

Aukštasis 

Psichologijos magistras

Molyklinė psichologija

Psichologė

Motinystės atostogose

Psichologė

IV kategorija

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com

Jurgita

Kolčina

Aukštasis

Dailės bakalauras

Dailė

Menų pedagogas

(dailė)

 

(8 37) 362485

ldvilnele@yahoo.com