object1120833074

admin

1 2 3 46

Šviesa juda tiesiomis linijomis, vadinamomis spinduliais. Spinduliai keičia judėjimo kryptį, jeigu atsispindi nuo vandens. Šiuo eksperimentu “Šaltinėlio” gr. vaikai pamatė, kaip keičiasi spindulio judėjimo kryptis, panaudojus vandenį ir žibintuvėlį. Tikėjomės, kad spindulys švies kiaurai butelį ir atsispindės kitoje pusėje. Bet šviesa atsispindi nuo srovės kraštų ir nulenkiama žemyn į butelį. Vaikai pastebėjo, kad darant eksperimentą ant šviesos, eksperimentas nepavyksta.

Pirmasis žiemos mėnuo ateina kartu su gražiausių metų švenčių laukimu, o Advento laiku visos grupės kuria vainikus, uždega pirmąją advento žvakutę, pamažu atsiranda pirmieji Kalėdų atributai. “Perliukų” gr. vaikai advento kalendorių sukūrė patys su mokytojų Almos ir Jovitos pagalba. Nors vaikai 3-4 metų, jie jau mokosi pažinti skaitmenis. Advento laiku skirsime laiko geriems darbams, kūrybai.

“Žuvyčių” gr. vaikai su mokytoja Daiva pasinaudojo pirmuoju sniegu, kaip stebėjimo objektu, ir tyrinėjo pėdsakus sniege. Vaikai gavo užduotį, surasti kuo įvairesnių pėdsakų ir įvardinti, kas juos paliko. Vaikai pastebėjo paukščio pėdsakus ir palygino juos, bandė rasti panašumus ir skirtumus. Taip pat pastebėjo, kad skiriasi jų batų palikti pėdsakai. Vaikai lygino paukščio ir savo pėdsako dydį, įtvirtindami sąvokas: didesnis, mažesnis, vienas, daug ir kt.

2021 11 25 d. Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“  direktorius  dr. R. Bulotas ir  meninio ugdymo vyresnioji mokytoja J. Kolčina dalyvavo bei parengė pranešimą „Kryptingas vaikų visuminis ugdymas, taikant komandinį darbą“ tarptautinėje nuotolinėje konferencijje „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“, pagal tarptautinį e Twinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/“World Universities to Schools“, kuris yra pelnęs 8 kokybės ženklelius, tapęs Europos kalbų ženklo 2020 laureatu. Projekto filmas demonstruotas Briuselio Europos kalboms skirtos konferencijos metu. Projekto metu surengta per 300 įvairių renginių: atvirų pamokų, susitikimų, popiečių, metodinių renginių, renginių įstaigose ir su Kauno rajono Švietimo centru, Kauno Švietimo Inovacijų Centru. Projekto aktualijos ne kartą aprašytos Švietimo naujienose, įstaigų tinklalapiuose, surengtos 6 tarptautinės konferencijos. Projekto partneriai – per 50 įstaigų – ikimokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, meno, įtraukaus ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų.

2021 11 25 konferencijos dalyvius pasveikino VDU prorektorė komunikacijai Doc. Vilma Bijeikienė, Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas, projekto koordinatorės ir konferencijos organizatorės LSU dokt. Kristina Grigaitė- Bliūmienė ir dr.Asta Tamušauskaitė.

Konferencijoje pranešimus skaitė darželių, progimnazijų ir gimnazijų mokytojai, projekto „MAKE IT HAPPEN: ONOF“ (vykdomo su Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija) partnerė Meryem Haciman iš Turkijos (projekto mokytojų vardu).

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos vardu pranešimus skaitė anglų k. vyr. mokytoja Aušra Laurynaitienė. E-knygai pranešimą parengė istorijos vyr.mokytoja Jurgita Sipavičienė.

Konferenciją pagerbė VDU ir VU tarptautinių studijų studentai iš Kinijos, Azerbaidžano, Nepalo, Malaizijos, Kipro, Serbijos ir Maroko.

Akademinės bendruomenės  vardu apie įtraukųjį ugdymą pranešimus skaitė Dr. A.Tamušauskaitė, Kauno l/d “Linelis“ direktorė. Įtraukiojo ugdymo įgalinimas ikimokyklinėje /priešmokyklinėje įstaigoje per projektinę veiklą; Dr. T. R. Smith, VDU UKI lektorė, JAV. “Komandų, kalbančių įvairiomis kalbomis, sudarymas siekiant motyvuoti besimokančius daugiakalbėje auditorijoje” (pranešimas anglų k.). Dr. T.Ringailienė. VDU UKI direktorė. “Tarpkultūrinių ir daugiakalbystės įgūdžių lavinimas lietuvių kalbos kaip užsienio paskaitose”; Dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė, LSU, Kauno r. Garliavos J. Lukšos gimnazija, KTU Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „Įtraukiojo mokymo/si įgalinimas per vertybinių nuostatų formavimą tinklaveikoje tarp VDU užsienio studentų ir mokyklų projektų narių”.

Paskutinis projekto koncertas įvyko. Laukia nauji iššūkiai. Telieka visiems atsakyti į klausimą: „…Kokiu laipsniu aš realizavau savo laimę, apie kurią galvojau, perdaviau šiam kolektyvui?…“ (Daniel Agiman, 2004).

Pranešimas „Įtraukiojo ugdymo įgalinimas per mokymąsi komandoje“

Ar girdėjai, ar matei, kaip bitelė dūzgia avily? Ar ji medų neša, ar gamina? Kokius kitokius lobius ji savo namelyje laiko? Iš kur atsirado bitės ginklas? Kas yra bičiulis ir su kuo jis draugauja? Įvairiausių įdomybių vaikai sužinojo, pamatė, išragavo, išuostė, susipažino su jos dovanomis, pasigamino ir dovanėlę sau ar namams – stebuklingai kvepiančią žvakutę. Padraugavo, kaip bitutės draugauja. Žaidė liaudies ratelius apie bites. Visos šios priešmokyklinukų patirtys  – iš edukacinio užsiėmimo Kauno Tautinės kultūros centre.

Mokytoja Loreta Šlekonienė

Respublikiniam ikimokyklinių įstaigų instrumentinės muzikos festivaliui „Pagrokime – 2021″ „Šaltinėlio” grupės vaikų ansamblis: Lukrecija, Karolina, Otilija, Emilė, Rokas ir Domantas parengė pasirodymą pagal J.Štrauso kūrinį “Trik trak polka”.  Vaikus festivaliui parengė muzikos mokytoja Giedrė Motiejūnienė. Kviečiame pažiūrėti   https://youtu.be/YQevefqB5s4

Lapkričio 11 d. šios grupės vaikai dalyvavo edukacijoje su multiinstrumentalistu Sauliumi Petreikiu. Vaikai atliko Sauliaus Petreikio kūrinį “Ei, vaka”, po to klausė, kaip tą patį kūrinį atlieka pats autorius. Edukacijos metu ugdytiniai susipažino su įvairiais senoviniais muzikos instrumentais, klausėsi kaip skamba ragai, daudytės, lumzdeliai, kanklės, švilpos ir kt.

IMG_20211111_101306

IMG_20211111_113425

IMG_20211111_101749

„Šaltinėlio” gr. vaikai aiškinosi, kaip veikia priešingi elektros krūviai. Jie atliko eksperimentą, kurio metu sužinojo, trinant du objektus vienas į kitą, pavyzdžiui balioną į plaukus, trintis išmuša elektronus nuo vieno iš objektų atomų ir tie elektronai pereina į antrąjį objektą, todėl pirmajame objekte susidaro teigiamo krūvio perteklius, o antrame – neigiamo. Abu objektai įgyja statinį krūvį. Tokios reakcijos būdu, vaikai pakėlė su balionu sraigę.

 

„Žuvyčių” gr. visą savaitę mokėsi raidžių paslapčių: klausėsi pasakų, vaidino, piešė, ieškojo savo vardo pirmosios raidės aplinkoje. Per kūno kultūros pamoką vaikai stengėsi raides pavaizduoti kūno joga.

Dėkojame tėveliams, kurie kartu su vaikais kūrė žibintus, taip sukurdami daugiau šviesos ir jaukumų mūsų vidaus erdvėms. Ateinančią savaitę dar daugiau žibintų papuoš darželio langus.

„Perliukų” gr. vaikai kūrė žibintą grupėje, papuošdami jį savo delniukų iškarpomis

1 2 3 46