object1120833074

admin

Sausio 11 d., paminėdami tarptautinę „Ačiū” dieną, „Delfinų” gr. vaikai šį žodelį kūrė savo sumanytu būdu. Kiekvienas vaikas jau žino mandagumo žodžių svarbą, stengiasi vartoti, jais reikšti dėkingumą. Veiklose žodelį „Ačiū” vaikai konstravo iš jiems patiems pasirinktų priemonių. Žodelį „AČIŪ”, vaikai mokėsi dėlioti iš raidžių, piešti, rašyti, kopijuoti popieriaus lape, spausdintomis raidėmis. Sukonstrvę su liniuotE matavo aukštį, ilgį, vardino pasirinktas spalvas.

„Šaltinėlio” gr. vaikų eksperimentą inspiravo Lukrecija, kuri iš namų atsinešė mažus želatinos rutuliukus.  Ji pasiūlė vaikams išbandyti, kas atsitiks rutuliukams, juos supylus į vandenį. Vaikai spėjo, kad rutuliukai prisigers vandens ir padidės tik dvejojo per kiek laiko matysis pokytis. Kadangi per kelias valandas vaikai rutuliukų padidėjimo nesulaukė, teko ugdytis kantrybę ir laukti rezultato kelias dienas. Atėję po savaitgalio, vaikai pamatė “užaugusius” rutuliukus ir svėrė, lygino, kiek jie padidėjo ir pasunkėjo.

„Šaltinėlio” gr. vaikams Gustui ir Vakariui pasiūlius suskaičiuoti, kiek vandens lašelių tilps ant monetos ir vanduo neišsilies, berniukai ėmėsi darbo. Jie suskaičiavo, kad ant 2 eurų monetos telpa 27 lašeliai, o ant 1 euro monetos-17. Šis eksperimentas pareikalavo kruopštumo, nes lašelius reikia lašinti atsargiai ir juos suskaičiuoti. Dar smagiau buvo, kai berniukai pastebėjo, kad vanduo monetos skaičių padidina ir veikia kaip padidinimo stiklas, o vaizdas pasidaro ryškus.

Sausio 6 d. mūsų įstaigą aplankė profesorė habil. dr. Vilija Targamadzė. LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja V.Targamadzė susitiko su pedagogine bendruomene, tėvų atstovais, aplankė vaikus. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė. Džiugu, kad įvyko turininga diskusija, buvo aptarti aktualūs ikimokyklinio ugdymo klausimai, išsakytos problemos, lūkesčiai. Profesorei rūpėjo, kaip mokytojai vertina Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, ką galvoja apie išorės vertinimo procesą, nes šiuo metu yra parengtas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išorės vertinimo metodikos projektas. V.Targamadzė išreiškė susirūpinimą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų rengimu, kvalifikacinių renginių kokybe. Diskusijos dalyviams aktualiausias ir daugiausiai diskusijų sukėlęs buvo įtraukiojo ugdymo klausimas, kurį visi sutartinai vadino skubotu, reikalaujančiu daugiau laiko pasirengimui, įvertinant specialistų stygių ir jų paruošimą. Mokytojų komanda išreiškė susirūpinimą dėl atnaujinamos priešmokyklinio ugdymo programos, kuri pagal projektą turėtų būti įgyvendinama jau nuo 2022 m. rugsėjo. Mokytojai nuogastauja, kad programos turinys yra per platus, kai kurios dalys neatitinka 5-6 m. vaiko raidos ypatumų. Tikimės, kad diskusija praturtino dalyvių supratimą apie šiuolaikinį ikimokyklinį ugdymą ir jo tobulinimo galimybes.

Sausio 6-ąją švenčiama Trijų Karalių diena. Manoma, kad tą dieną tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Šią dieną vaikai gaminosi  karūnas, sužinojo karalių vardus: Kasparą, Merkerį, Baltazarą. Pasidabinę karalių apsiaustais, vaikai vaidino kelionę į Betliejų pas Mariją ir Juozapą pasveikinti su kūdikėlio Jėzaus gimimu.  Klausydami pasakojimo, vaikai sužinojo, kokiomis dovanomis Karaliai apdovanojo kūdikėlį – auksu, mira ir smilkalais. „Šaltinėlio” gr. vaikai „Trijų karalių” legendą suvaidino ir su šešėlių teatro lėlėmis. Tigro metus vaikai pasitiko su metų simboliu – persirengusiu tigriuku, kuris pažadėjo šventinę  eglutę saugoti iki kitų Šv. Kalėdų.

Higienos institutas kviečia Kauno miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai” (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: 

·            išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus, 

·            geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis, 

·            įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus, 

·            išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą, 

·            išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais, 

·            tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi, 

·            stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku, 

·            suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau. 

 

Savivaldybėje planuojamos nuotolinės ir kontaktinės grupės.  

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: 

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

Registruotis į tėvų grupes galima čia: 

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/kauno-savivaldybes-grupe/indre-steponaviciute-kupcinske-ir-giedre-macaitiene/

Tėvų grupių vadovių kontaktai: 

Kontaktiniai* tėvų grupių susitikimai 

Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė (tel. 8 699 09560) ir Giedrė Macaitienė (tel. 8 681 38598) 

* Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra: 

·                        pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų; 

arba  

·                        persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių  vadovai. 

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus. 

„Delfinų” ir „Šaltinėlio” gr. vaikai su dailės mokytoja Jurgita tyrinėjo vandens savybes: skystas, kietas, šaltas, slidus, grubus, prie kokios temperatūros užšąla, atitirpsta, kaip keičiasi spalva, kada nusidažo, kada pabąla ir t.t. Stebėjo ledo sąveiką su druska, šaltu vandeniu, soda ir actu. Aiškinosi, kas lemia, kad sniegas tampa purus ir birus, minkštas, lengvas ir sunkus. Tyrinėdami, praplėtė žodyną naujais būdvardžiais, apibūdinančiais vandens, ledo ir sniego savybes.

„Perliukų” gr. vaikai su mokytoja Jovita sukūrė prakartėlę. Klausydami pasakos apie Šv. Kūčias ir kūdikėlio gimimą, jie įsidėmėjo, kokie yra šios pasakos veikėjai. Tarp savo žaislų surado gyvūnų, iš lego pastatė jiems tvartelį. Vaikai patys pagamino sniegą iš sodos ir plaukų kondicionieriaus. Sniego pribėrė į indą, kuriame ir įkurdino Kūdikėlį Jėzų ėdžiose, Mariją ir Juozapą.