object1120833074
2022 m. rugsėjo 14 dieną VDU rektorato posėdyje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vytauto Didžiojo Universiteto, atstovaujamo rektoriaus prof. Juozo Augučio ir Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ direktoriaus dr. Rolando Buloto. Sutartyje numatyta įgyvendinti bendrus projektus, pasinaudojant VDU moksliniais bei organizaciniais ištekliais, kviesti Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ pedagogus, pagalbos specialistus, vaikus dalyvauti universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.
Itin džiugu, kad šis bendradarbiavimas leis į Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ pritraukti jaunų specialistų, organizuojant universiteto studentų mokomąsias praktikas bei įgytų žinių pritaikomumą darbo vietoje.
Numatyta dar viena bendradarbiavimo kryptis – kartu rengti STEAM ir integruotas veiklas, skirtas gamtamoksliniam ugdymui STEAM ir robotikos laboratorijose, esančiose atnaujintose VDU patalpose.
Gerb. rektoriaus J.Augučio prašymu, padovanotą knygą “PIRMOJI LIETUVIŠKA ALMA MATER”, išleistą universiteto 100-mečio proga, parvežėme vaikams.