object1120833074

Valstybinės šventės, nuolat primenančios tautos istoriją, jos simbolius, įkvepia mokytojus ieškoti vis įvairesnių būdų, kaip ugdyti vaikų pilietiškumą, sužadinant jų kūrybiškumą, išreiškiant jausmus įvairiomis meninės raiškos priemonėmis. Ši meninė-emocinė akcija kviečia visos Lietuvos mokytojus jungtis į dar vieną gražią iniciatyvą ir padėti skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui per vizualinius menus, šokį, vaidybą, muziką. 

Kurkime Lietuvos istoriją kartu su vaikais !  Akcijos nuostatus rasite čia:  Mažoje širdelėje – visa Lietuva