TURINYS  

RENGINYS, VEIKLA

ATSAKINGAS, VYKDYTOJAI

DALYVIAI

DATA

RENGINIAI

(šventės, parodos, spektakliai, koncertai ir kt.)

Fotonuotraukų paroda „Linksmasis traukinukas“

L.Vadopalienė

Grupių auklėtojos

Bendruomenė

 

12 11

 

Kalėdų kojinių paroda

 

L.Vadopalienė,

Grupių auklėtojos

Bendruomenė

 

12 15

 

Susitikimas su Kalėdų seneliu

L.Vadopalienė

Bendruomenė

12 17

IŠVYKA

Kalėdinis spektaklis Kauno valstybiniame lėlių teatre

L.Vadopalienė

D.Grinienė

“Šaltinėlio” grupės vaikai

12 29

MOKYTOJŲ PASITARIMAI

Dėl šventinių renginių

Dėl bendradarbiavimo grupių bendruomenėje ataskaitos

L.Vadopalienė

Mokytojai

12 02

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

2014 m. plano I-ojo ir II-ojo  tikslų įgyvendinimo ataskaita

Dėl priemonių 2015 m. I-ajam tikslui

V.Vorobjovienė

L.Vadopalienė

Mokytojai

12 09

METODINIŲ RENGINIŲ CIKLAS “MOKOMĖS IR MOKOME KITUS”

Dėl auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų bendradarbiavimo, siekiant vaikų ugdymo kokybės

L.Vadopalienė

Auklėtojų padėjėjos

12 11

PROJEKTAI

Ilgalaikis projektas “Kai aš mažas buvau”

S.Laurikaitienė

D.Grinienė

“Šaltinėlio” grupės bendruomenė

2014 m. 10 mėn.- 2015 m. 1 mėn.

Socialinių įgūdžių ugdymo projektas “Aš ir kiti”

S.Laurikaitienė

E.Burbienė

“Gintarėlių” grupės bendruomenė

2014 m. 11-12 mėn.

AUDITAS

Giluminio audito ataskaitos parengimas.

Platusis auditas.

L.Vadopalienė

VAKG

12 01

 

12 05

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDIS

Dėl 2014 m. veiklos plano įgyvendinimo.

Dėl finansinių lėšų panaudojimo.

Dėl pritarimo 2015 m. veiklos planui.

Giluminio audito ataskaita.

Dėl pritarimo vadovų kvalifikacijos kategorijos pasitvirtinimui.

V.Vorobjovienė

L.Vadopalienė

Įstaigos taryba

12 18

RENGINIAI SOCIALINIAMS PARTNERIAMS

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Pažįstu, kuriu, dalinuosi” kūrybinės dirbtuvės. Vitražų kūrimas.

D.Grinienė

Vilijampolės mikrorajono  lopšelių-darželių pedagogai

12 12