object1120833074

„Šaltinėlio” gr. vaikai aiškinosi, kaip veikia priešingi elektros krūviai. Jie atliko eksperimentą, kurio metu sužinojo, trinant du objektus vienas į kitą, pavyzdžiui balioną į plaukus, trintis išmuša elektronus nuo vieno iš objektų atomų ir tie elektronai pereina į antrąjį objektą, todėl pirmajame objekte susidaro teigiamo krūvio perteklius, o antrame – neigiamo. Abu objektai įgyja statinį krūvį. Tokios reakcijos būdu, vaikai pakėlė su balionu sraigę.