Lopšelio-darželio „Vilnelė“

2015 m. vasario mėn. veiklos planas

 

TURINYS  

RENGINYS, VEIKLA

ATSAKINGASVYKDYTOJAI

DALYVIAI

DATA

RENGINIAI

(šventės, parodos, spektakliai, koncertai ir kt.)

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Atrandu, kuriu, dalinuosi” paroda “Lietuvos pilys”, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai

L.Šlekonienė

Vyresniųjų grupių vaikai

02 12

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirtas koncertas

O.Baranauskienė

G.Motiejūnienė

Bendruomenė

lopšelio-darželio „Pušaitė“ ugdytiniai

02 13

Užgavėnių šventė

G.Motiejūnienė

I.Čiužienė

Bendruomenė

 

02 17

MOKYTOJŲ PASITARIMAI

Stebėjimas – kaip pagrindinis vaikų pasiekimų vertinimo metodas. Praktikumas.

L.Vadopalienė

Mokytojai

02 18

Dėl bendruomenės kūrybinių dirbtuvių „Amatų dienos“

L.Vadopalienė

Mokytojai

02 24

DALYVAVIMAS MIESTO RENGINIUOSE

Kauno ikimokyklinių įstaigų ugdytinių žodinės kūrybos konkursas, skirtas  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Lopšelis-darželis “Žvangutis”

E.Burbienė

“Gintarėlių” grupės ugdytinė Ieva

02 13

AUDITAS

Susirinkimas dėl giluminio audito

L.Vadopalienė

VAKG

02 25

UGDOMASIS INSPEKTAVI-

MAS

Ugdymo proceso planavimas. Trumpalaikiai planai

L.Vadopalienė

Mokytojai

2 mėn.

RENGINIAI

SU

SOCIALINIAIS  PARTNERIAMS

 

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Atrandu, kuriu, dalinuosi” vaizdo klipas –

Šventinis vaikų sveikinimas miesto bendruomenei

 

Keliaujanti paroda “Lietuvos pilys”

L.Šlekonienė

Lopšeliai-darželiai “Vilnelė”, “Dobilėlis”, “Židinėlis” “Pušaitė”

02 13

 

 

 

 

 

Nuo 02 25

Ugdomoji veikla "Euras – mūsų pinigėlis". "Šaltinėlio" ir "Gintarėlių" grupėms veiklą surengė auklėtoja metodininkė Diana Grinienė.

TURINYS  

RENGINYS, VEIKLA

ATSAKINGAS, VYKDYTOJAI

DALYVIAI

DATA

RENGINIAI

(šventės, parodos, spektakliai, koncertai ir kt.)

Fotonuotraukų paroda „Linksmasis traukinukas“

L.Vadopalienė

Grupių auklėtojos

Bendruomenė

 

12 11

 

Kalėdų kojinių paroda

 

L.Vadopalienė,

Grupių auklėtojos

Bendruomenė

 

12 15

 

Susitikimas su Kalėdų seneliu

L.Vadopalienė

Bendruomenė

12 17

IŠVYKA

Kalėdinis spektaklis Kauno valstybiniame lėlių teatre

L.Vadopalienė

D.Grinienė

“Šaltinėlio” grupės vaikai

12 29

MOKYTOJŲ PASITARIMAI

Dėl šventinių renginių

Dėl bendradarbiavimo grupių bendruomenėje ataskaitos

L.Vadopalienė

Mokytojai

12 02

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

2014 m. plano I-ojo ir II-ojo  tikslų įgyvendinimo ataskaita

Dėl priemonių 2015 m. I-ajam tikslui

V.Vorobjovienė

L.Vadopalienė

Mokytojai

12 09

METODINIŲ RENGINIŲ CIKLAS “MOKOMĖS IR MOKOME KITUS”

Dėl auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų bendradarbiavimo, siekiant vaikų ugdymo kokybės

L.Vadopalienė

Auklėtojų padėjėjos

12 11

PROJEKTAI

Ilgalaikis projektas “Kai aš mažas buvau”

S.Laurikaitienė

D.Grinienė

“Šaltinėlio” grupės bendruomenė

2014 m. 10 mėn.- 2015 m. 1 mėn.

Socialinių įgūdžių ugdymo projektas “Aš ir kiti”

S.Laurikaitienė

E.Burbienė

“Gintarėlių” grupės bendruomenė

2014 m. 11-12 mėn.

AUDITAS

Giluminio audito ataskaitos parengimas.

Platusis auditas.

L.Vadopalienė

VAKG

12 01

 

12 05

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDIS

Dėl 2014 m. veiklos plano įgyvendinimo.

Dėl finansinių lėšų panaudojimo.

Dėl pritarimo 2015 m. veiklos planui.

Giluminio audito ataskaita.

Dėl pritarimo vadovų kvalifikacijos kategorijos pasitvirtinimui.

V.Vorobjovienė

L.Vadopalienė

Įstaigos taryba

12 18

RENGINIAI SOCIALINIAMS PARTNERIAMS

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Pažįstu, kuriu, dalinuosi” kūrybinės dirbtuvės. Vitražų kūrimas.

D.Grinienė

Vilijampolės mikrorajono  lopšelių-darželių pedagogai

12 12

 

Lapkričio 27 d. priešmokyklinės grupės vaikai vyko į A.Žikevičiaus saugaus vaiko centrą, kur edukacinio užsiėmimo metu prisiminė ir praktiškai išbandė savo saugaus eismo įgūdžius.

Gruodžio 1 d. sulaukėme ypatingų svečių – kelių policijos patrulių. Dar kartą kartojomės saugaus eismo taisykles, išbandėme virvutę "Krokodilą", kurios pagalba būsime drausmingesni ir saugesni išvykų metu. Šią virvutę ir daug atšvaitų padovanojo draudimo bendrovė Gjensidige.