object1120833074

Lopšelio-darželio „Vilnelė“

2015 m. kovo mėn. veiklos planas

TURINYS  

RENGINYS, VEIKLA

ATSAKINGASVYKDYTOJAI

DALYVIAI

DATA

RENGINIAI

(šventės, parodos, spektakliai, koncertai ir kt.)

Vaikų ir auklėtojų kūrybos paroda  “Lietuvos pilys”, skirta Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimui

L.Šlekonienė

Vyresniųjų grupių vaikai

02 12 –

03 12

 

Kūrybinės dirbtuvės “Amatų dienos”. Kaziuko mugė.

L.Vadopalienė

Bendruomenė

 

2-6 d.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas rytmetis

G.Motiejūnienė

Bendruomenė,

lopš.-darž. „Pušaitė“ vaikai

03 12

Inkilų kėlimo diena

V.Vorobjovienė

Bendruomenė

03 12

MOKYTOJŲ PASITARIMAI

Dėl įstaigos Teatro dienelių

L.Vadopalienė

Mokytojai

03 05

Stebėjimas – kaip pagrindinis vaikų pasiekimų vertinimo metodas. Praktikumas.

L.Vadopalienė

Mokytojai

03 17

Ugdomojo inspektavimo dėl grupės trumpalaikio plano kokybės aptarimas

L.Vadopalienė

Mokytojai

03 24

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDIS

Dėl priemonių 2015 m. veiklos plano 1-ojo tikslo įgyvendinimui.

Dėl naujų lauko edukacinių erdvių įrengimo.

V.Vorobjovienė

Įstaigos taryba

03 17

AUDITAS

Susirinkimas dėl giluminio audito

L.Vadopalienė

VAKG

03 16

UGDOMASIS INSPEKTAVI-

MAS

Ugdymo proceso planavimas. Trumpalaikiai planai

L.Vadopalienė

Mokytojai

3 mėn.

RENGINIAI

SU

SOCIALINIAIS  PARTNERIAMS

 

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Atrandu, kuriu, dalinuosi” paroda “Lietuvos pilys” Vilijampolės seniūnijoje.

L.Šlekonienė

Lopš.-darž. “Vilnelė”, “Dobilėlis”, “Židinėlis” “Pušaitė”

13-20 d.

 

 

 

 

PROJEKTAI

Ilgalaikis projektas „Medžių kalba“. Pavasaris.

L.Šlekonienė

„Perliukų“, „Gintarėlių“,  „Delfinų“ gr.

23-31 d.

Mobilusis planetariumas. Filmukas  „Iš medžių gyvenimo“

L.Vadopalienė

„Perliukų“, „Gintarėlių“, “Šaltinėlio”  „Delfinų“ gr.

03 10

Socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Aš ir kiti“. Ugdomoji veikla.

S.Laurikaitienė

„Gintarėlių“ gr. vaikai

03 18

TALKA

Naujų edukacinių erdvių grupių aikštelėse įrengimas.

V.Vorobjovienė

Bendruomenė

03 31

Lopšelio-darželio „Vilnelė“

2015 m. vasario mėn. veiklos planas

 

TURINYS  

RENGINYS, VEIKLA

ATSAKINGASVYKDYTOJAI

DALYVIAI

DATA

RENGINIAI

(šventės, parodos, spektakliai, koncertai ir kt.)

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Atrandu, kuriu, dalinuosi” paroda “Lietuvos pilys”, skirta Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai

L.Šlekonienė

Vyresniųjų grupių vaikai

02 12

 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai skirtas koncertas

O.Baranauskienė

G.Motiejūnienė

Bendruomenė

lopšelio-darželio „Pušaitė“ ugdytiniai

02 13

Užgavėnių šventė

G.Motiejūnienė

I.Čiužienė

Bendruomenė

 

02 17

MOKYTOJŲ PASITARIMAI

Stebėjimas – kaip pagrindinis vaikų pasiekimų vertinimo metodas. Praktikumas.

L.Vadopalienė

Mokytojai

02 18

Dėl bendruomenės kūrybinių dirbtuvių „Amatų dienos“

L.Vadopalienė

Mokytojai

02 24

DALYVAVIMAS MIESTO RENGINIUOSE

Kauno ikimokyklinių įstaigų ugdytinių žodinės kūrybos konkursas, skirtas  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. Lopšelis-darželis “Žvangutis”

E.Burbienė

“Gintarėlių” grupės ugdytinė Ieva

02 13

AUDITAS

Susirinkimas dėl giluminio audito

L.Vadopalienė

VAKG

02 25

UGDOMASIS INSPEKTAVI-

MAS

Ugdymo proceso planavimas. Trumpalaikiai planai

L.Vadopalienė

Mokytojai

2 mėn.

RENGINIAI

SU

SOCIALINIAIS  PARTNERIAMS

 

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Atrandu, kuriu, dalinuosi” vaizdo klipas –

Šventinis vaikų sveikinimas miesto bendruomenei

 

Keliaujanti paroda “Lietuvos pilys”

L.Šlekonienė

Lopšeliai-darželiai “Vilnelė”, “Dobilėlis”, “Židinėlis” “Pušaitė”

02 13

 

 

 

 

 

Nuo 02 25

Ugdomoji veikla "Euras – mūsų pinigėlis". "Šaltinėlio" ir "Gintarėlių" grupėms veiklą surengė auklėtoja metodininkė Diana Grinienė.