eTwinning projektas „Festival at my school” vyko nuo vasario mėnesio dviejose grupėse „Šaltinėlio” ir „Gintarėlių”. Jį įgyvendino mokytojos Vaida Nainė ir Vilma Sobolienė. Projekto metu su pedagogais iš įvairių šalių dalijomės sukaupta darbo patirtimi, tuo pačiu įgyvendinome ir vienodas veiklas, siekiant pažvelgti į skirtingų šalių vaikų kūrybiškumą, atliepiant vieną ar kitą projekto tikslą. Projektas prasidėjo logotipo sukūrimu. Drauge su vaikais pasidalijome savo išvykų patirtimi. Bendraujant su kolegomis iš kitų šalių tobulinome ir IKT bei anglų kalbos įgūdžius. Įsigijome partnerius, su kuriais palaikysime ryšius ir galbūt susiorganizuosime ne vieną projektą ateityje.

Vaikų dailės parodos dalyviai – „Šaltinėlio”, „Delfinų”, „Žuvyčių” ir „Gintarėlių” gr. vaikai. Dailės mokytoja Jurgita Kolčina.

Gegužės 9 d. mūsų darželio muzikinis duetas sesutė ir broliukas Emanuelė ir Joelis Venslovai su muzikos mokytoja Jūrate Dailydėniene dalyvavo Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-4 klasių festivalyje „Dėkoju mamai ir Marijai 2024″, skirtame Švč. Mergelės Marijos garbei paminėti. Duetas atliko giesmę „Ryto maldelė”, muzika ir žodžiai Astos Libelienės ir dainą „Pažiūrėk, mamyte”, muzika ir žodžiai Elenos Tolvaišienės. Dėkojame muzikos mokytojai Jūratei už ugdytinių parengimą, direktoriui dr. Rolandui Bulotui ir vaikučių šeimai už palaikymą ir pagalbą.

Šiandien lopšelyje-darželyje „Vilnelė” lankėsi Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė Audronė Bukmanaitė ir LR Seimo narė, laikinosios Seimo akademinės bendruomenės bendradarbiavimo grupės pirmininkė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė. Seimo narė įteikė padėką direktoriui dr. Rolandui Bulotui už inovatyvią vadybinę bei ugdomąją veiklą ir padovanojo įstaigai Lietuvos Respublikos vėliavą, bendravo su ugdytiniais bei mokytojais. Direktoriaus teigimu, ši padėka yra skirta ne tik jam, tačiau ir visai lopšelio-darželio komandai, kuri tiki vadovu ir prisideda prie inovatyvaus ugdymo turinio įgyvendinimo. Ačiū Kauno miesto savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistei Audronei Bukmanaitei ir LR Seimo narei Vilijai Targamadzei, kad domisi, kaip mums sekasi, skatina, palaiko bei įvertina! Kartu mes dirbame vaikams!

2024 m. balandžio 24 d. Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vyko Kauno miesto ir rajono vaikų ir moksleivių dainų festivalis-konkursas „Viva Muzika”, kurį organizavo Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla. Mūsų lopšelio-darželio vokalinis ansamblis „Vilnelės natelės”, kuriam atstovavo daininkai Kamilė, Lėja, Austėja, Elina ir Jonas, atlikę savo muzikos mokytojos Jūratės Dailydėnienės autorinė dainelę „Mano tėvelis”, nugalėjo savo amžiaus kategorijoje ir užėmė pirmąją vietą.  Sesutės Lėja ir Austėja Kanaporytės atliko Vytauto Kernagio dainą „Vaikai po lelijom” ir užėmė antrąją vietą. Dėkojame tėveliams, geranoriškai padėjusiems pasiruošti renginiui ir jame dalyvavusiems.

SVEIKINAME SAVO DAINORĖLIUS IR JŲ MOKYTOJĄ JŪRATĘ SU PUIKIU PASIRODYMU IR PASIEKIMAIS !

2024-04-16 Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ vaikai dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų Tvarumo laboratorijoje „Moksliukų akademija – 2024“, kurią organizavo Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Lakštingalėlė“. Vaikai renginyje atliko įvairias užduotis, ugdančias tvaraus ir ekologiško gyvenimo įgūdžius: mokėsi iš padėvėtų drabužių ir papuošalų susikurti stilingą įvaizdį, panaudoti antrines žaliavas naujų daiktų gamybai. Su kūrybingų „Lakštingalėlės“ mokytojų pagalba vaikai atliko eksperimetus, įvairias kūrybines užduotis. Dėkojame Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Lakštingalėlė“ direktorei Jolantai Bieliauskienei ir jos komandai už šiltą priėmimą, įtraukiančias veiklas bei dovanas.