object1120833074

Gruodžio 6 d. keturių grupių vaikai Lėlių teatro muziejuje stebėjo edukacinį spektaklį „Būk Tigras“. Jo metu vaikai turėjo galimybę interaktyviai įsitraukti per žaidimą į vaidybinę veiklą. Padėjo tigriukui išsirinkti tinkamą maistą, diskutuodami koks sveikas maistas tinka vaikams, o koks tigrui. Po valgio gyvai dainuodami lopšines padėjo tigriukui persikelti į sapnų pasaulį. Pabandė pabūti tigrais ir kurti jo sapną, kuriame laukė kelionė, pilna nuotykių ir kliūčių, kurias vaikai turėjo įveikti.

Lapkričio 23 d. „Šaltinėlio”, „Žuvyčių” ir „Perliukų” grupių vaikų komanda kartu su logopede Vilija ir mokytoja Loreta dalyvavo ilgalaikio integruoto projekto „Judu ir kalbu” veiklose, kurios šį kartą vyko lopšelyje-darželyje „Židinėlis”. Tai tęstinis Vilijampolės ir Šilainių mikrorajonų projektas, kurio metu ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo mokytojai ir logopedai tobulina tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ieškodami įdomių, inovatyvių ugdymo metodų. Per judrias, pažintines ir patirtines veiklas vaikai lavino kalbinius, muzikinius gebėjimus, judesių koordinaciją, džiaugėsi ne tik savo, bet ir draugų pasiekimais, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją. Projektas pradėtas mūsų darželio mokytojų ir logopedės Vilijos Misevičiūtės iniciatyva skaičiuoja jau 9 metus, neprarasdamas savo vertės bei  įgaudamas naujų vaikų ugdymo formų.

Bendradarbiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru lapkričio 23 d. organizavome seminarą Kauno ikimokyklinių įstaigų mokytojams „STEAM dalykų integravimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ugdant inovatorių kartą“. Džiaugiamės, kad po ilgos pertraukos kartu mokėsi lopšelių-darželių „Giliukas”, „Vilnelė”, „Židinėlis”, „Dobilėlis” bei J. ir P. Vileišių mokyklos mokytojai. Seminaro lektorė NŠA metodininkė, Vilniaus kolegijos lektorė, mokytoja ekspertė Erika Poškevičienė pabrėžė vaikų patirtinio ugdymosi svarbą, pateikdama įdomių pavyzdžių iš savo vadovaujamo Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis” ugdomųjų veiklų. Lektorė yra atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos bendraautorė, ji akcentavo naujų metodinių leidinių, kaip pagalbos priemonių, skirtų  priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui, svarbą. Taip pat skatino naudotis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“, nes šis rinkinys padeda tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Dalyviai aktyviai dalyvavo praktinėse veiklose, diskutavo, dalijosi savo patirtimi.

Lapkričio 18 d. muzikos mokytojos Jūratės iniciatyva 13 vaikų iš „Delfinų”, „Perliukų”, „Šaltinėlio” ir „Žuvyčių” grupių dalyvavo muzikos mokytojų kūrybos festivalyje „Kuriu savo vaikams”, kurį organizavo Kauno J.Naujalio muzikos gimnazija. Jie atliko mokytojos Jūratės Dailydėnienės kurtą dainą „Ruduo atėjo”, vaikams gitara pritarė pati dainos autorė. Pagal dainos temą vaikai pasipuošė daržovių ir vaisių kostiumais, todėl festivalyje išsiskyrė spalvingu ir išraiškingu pasirodymu. Kai kurie vaikai pirmą kartą lankėsi muzikos mokykloje, pirmą kartą lipo ant tikros scenos, bet visi buvo drąsūs ir puikios nuotaikos.

 

Paminint Šv.Martyno dieną, vyko edukacinis užsiėmimas, kurio metu vaikai susirinko į salę nešini savo pasigamintais žibintais, dainavo dainelę, stebėjo lėlių teatro spektaklį „Mergaitė su žibintu”. Pasakos siužetas pasakoja apie mergaitės kelionę per tamsius miškus, kai jos žibintą užpučia vėjas ir ji nesulaukia sutiktų praeivių pagalbos, kol nesutinka saulutės. Saulutė simbolizuoja šviesą ir šilumą, ji uždega žibintą, prie kurio visiems jauku sušilti. Padedama pasakų senelio, užsiėmimą vedė meninio ugdymo mokytoja Jūratė, jai talkino mokytoja Neringa. Vaikai su mokytojomis aptarė spektaklį, pasidalijo lėlėmis ir dar kartą suvaidino jį savo draugams.

Lapkričio 11 d. mūsų įstaigos vadovų ir mokytojų komanda dalyvavo Erasmus+ projekto „Aš nesu robotas. Dirbtinio intelekto naudojimas ankstyvajame vaikų ugdyme” mokymuose, kurių metu turėjo galimybę išbandyti naujai parengtą mokomųjų priemonių rinkinį „Aš nesu robotas” ir detaliai susipažino su priemonių rinkinio įrankiais. Mokymų dalyviai šio rinkinio veiklas išbandys praktinėje veikloje su vaikais ir dalyvaus grįžtamojo ryšio susitikime su VDU lektorių komanda 2023 m. Nuoširdžiai dėkojame projekto vadovei VDU Švietimo akademijos kanclerei profesorei Linai Kaminkienei ir projekto komandai už kvietimą ir galimybę augti ir tobulėti drauge, dalyvaujant mokomųjų  priemonių testavimo veiklose.

Šventojo Martyno diena, vykstanti lapkričio 11 d. žinoma kaip paskutinė didesnė rudens šventė. Šv. Martynas – vyskupas, IV amžiuje gyvenęs Italijoje. Legenda byloja, kad kartą jis, tuomet dar paprastas kareivis, kelyje sutikęs iš šalčio drebantį elgetą ir jo pasigailėjęs – perkirtęs savo apsiaustą ir pusę jo atidavęs pavargėliui. Tad Šv. Martyno diena moko mus ugdyti atjautą ir dosnumą, puoselėti savo vidinę šviesą ir dalintis ja su kitais.

Dėkojame mokytojai Almai, pakvietusiai bendruomenę dalintis gražiais palinkėjimais, kurie burtų keliu atiteks  kiekvienam vaikui.

Jau ne pirmi metai jungiamės prie Lietuvos darželių, organizuodami akciją „Sportuojantis koridorius“. Kiekviena ugdymo įstaiga turi koridorius, kuriais einame ne vieną kartą per dieną. Tai ir yra tikroji koridoriaus funkcija, tačiau ar pagalvojame, kad koridoriuje galima sportuoti ? Akcijos metu įstaigos koridoriuje ir laiptinėje buvo paruošta įvairiausių užduočių, kliūčių, kurias vaikai turėjo įveikti, saugodami save ir draugus. Netradicinio kūno kultūros užsiėmimo metu vaikai lavino kordinaciją, vikrumą, ugdėsi savisaugos, orientavimosi erdvėje įgūdžius. Vyravo sportinis azartas ir noras palenktyniauti, prabėgti koridoriumi dar ir dar kartą.

Už iniciatyvą ir sportinės pramogos organizavimą DĖKOJAME meninio ugdymo mokytojai Rasai