object1120833074

„Gintarėlių" grupėje nuvinguriavo labirintai ir gamtinės medžiagos. Tai logopedės Vilijos ir auklėtojos Onutės suorganizuota integruota veikla „Rudens gėrybių labirintai", kuri yra STEAM kalbos savaitės dalis. Veiklos metu vaikai mokėsi pažinti ir teisingai pavadinti įvairias gamtos gėrybes: daržoves, vaisius, grybus. Taisyklinga vaiko kalba yra svarbi ir sunki užduotis dirbanties pedagogams ir specialistams. Šiuo tikslu buvo surengta STEAM kalbos savaitė trijose grupėse. Integruotų veiklų metu vaikai, skirtingais būdais kurdami raideles ir žodžius iš skirtingų medžiagų, ugdėsi rišlios kalbos įgūdžius. 

IMG_0250 IMG_0258 IMG_0256 IMG_0260 IMG_0263 IMG_0267 IMG_0269

Šią savaitę priešmokyklinės grupės vaikai prisiminė gražaus elgesio prie stalo taisykles, mokėsi skirti mandagų, pagarbų elgesį prie stalo nuo netinkamo, atliko praktinę užduotį stalo serviravimas''. Vaikai kūrė stalo indus, dekoravo servetėles, taip pat gilino žinias apie duoną ir net išsikepė" duonos ir pyrago iš druskos ir miltų tešlos.  

IMG_20201105_105739 IMG_20201105_110143 IMG_20201105_110223 IMG_20201105_110630 IMG_20201105_110828 IMG_20201105_111000 IMG_20201105_111345 IMG_20201105_112210 IMG_20201105_112229 IMG_20201105_114811

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos Editos, dailės pedagogės Jurgitos ir logopedės Vilijos organizuota e-twinning projekto integruota veikla „Vaikų ir raidžių draugystė" „Šaltinėlio" grupėje, kurios metu vaikai lipdė, piešė, konstravo raideles, atliko užduotis prie interaktyvios lentos. 

IMG_20201104_101511 IMG_20201104_101544 IMG_20201104_102455 IMG_20201104_105906 IMG_20201104_110901 Vaikų ir raidžių draugystė

Nuo 2020 metų spalio mėnesio mūsų lopšelio-daželio bendruomenė prisijumgė prie eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“.

Šio projekto tikslas ir uždaviniai:

Ugdyti toleranciją ir pagarbą kitoms kultūroms, pasitikėjimą savimi, komunikavimo užsienio kalbomis ir kitų dalykų gebėjimus, ugdant vertybes, būtinas mokymosi aplinkų kūrimui meno ir įtraukumo kontekste besimokančioje organizacijoje tarpdiscipliniu aspektu.

Projekto koordinatorė – Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė dr. Asta Tamušauskaitė ir Garliavos J. Lukšos mokytoja dokt. K. Grigaitė – Bliūmienė. Projekto pagrindiniai partneriai – VDU užsienio kalbų katedra bei Garliavos J. Lukšos gimnazija. Projektas vykdomas ir šiuo metu, projekto veiklos atsispindi įstaigos mėnesio planuose bei naujienose.

ES projektų pristatymo įrašas https://webcast.ec.europa.eu/european-day-of-languages-pm

„Šaltinėlio" grupės ugdytiniai, vadovaujami priešmokyklinio ugdymo mokytojų Onutės ir Editos, dalyvavo tarptautinėje kūrybinių darbų ir fotonuotraukų parodoje „Ką rudens gėrybės slepia?" Dėkojame mokytojoms už pagalbą vaikams ir kviečiame pasižiūrėti filmuką apie parodą, o čia mūsų mandalos, kurių nuotraukas siuntėme parodai.

MANDALA PROJEKTUI MANDALA PROJEKTUI SU EŽIUKU

 https://www.youtube.com/watch?v=2vf5RglTgWc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1UQcDrYQTMR7MeQIAiHKOIWOePE3EsXgyUu-rND3OdIjo0R0mVLTzPkiQ