Priešmokyklinės „Šaltinėlio” grupės vaikai visus metus dalyvavo socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai”. Kartu su mokytoja Alma vaikai mokėsi rasti sprendimus kasdieninėse situacijose, kai esi piktas, liūdnas ar neturi draugų. Vaikai sužinojo būdų, kaip galima sau padėti, kai jauti sunkius jausmus, mokėsi juos įvardinti. Savarankiškai spręsti tokias problemas vaikai mokėsi žaisdami, suvaidindami situacijas, piešdami. Visi džiaugėsi ir didžiavosi pabaigę „Zipio draugų” programą ir gavę diplomus.

 Gegužės 17 d. Kauno l/d „Vilnelė“ „Žuvyčių“ grupės (5-6 metų) specialiųjų ugdymosi poreikių vaikučiai, puikiai nusiteikę, susirinko į salę pajudėti, pakalbėti, pažaisti ir pasivaržyti  veikloje „Pramogaujame pavasarį“, kurioje jų laukė įvairių užduočių ir staigmenų. Veiklą vaikai pradėjo apšilimu prie suoliuko, atlikdami užduotis, reikalaujančias  prielinksnių  „ant, prie, už, prieš“ ir labiausiai patikusią „po“ žinojimo. Po šių linksmų užduočių vaikai prisistatė vieni kitiems,  surado savo vardo pirmąją raidę, ją pavadino. Kiekvienam vaikui buvo įteiktos raudonos arba mėlynos spalvos besišypsantys veidukai. Taip buvo sudarytos dvi „Mėlynųjų“ ir „Raudonųjų“ komandos ir netrukus  duotas startas greičio ir žinių estafetėms. I-oji užduotis „Pažįstu skaitmenis“ skirta įtvirtinti taisyklingą žodžių derinimą skaičiumi ir gimine. II-oji užduotis „Varliukų lenktynės“.  Vaikai ,  imituodami varlių šokavimą, įšokdami į ant grindų esančius lankus,  turi nunešti varlytes (žaisliukus) nustatytą atstumą. III-oji užduotis „Surask tokią pačią“. Vaikai, su pasirinkta  lego kaladėle, lenda pro tunelį, suranda tokią pačią kaladėlę, ją sujungia ir grįžta pas komandos draugus. IV-oji užduotis „Pavasario gėlės“ buvo skirta žodžių analizės ir sintezės pradmenims įtvirtinti. Vaikai išsirenka pavasarį žydinčios gėlės nuotrauką, pavadina, suranda raidę, kuria prasideda jos pavadinimas. V-oji  užduotis „Pavasario požymiai“. Vaikai išsirenka paveikslėlį, kuriame vaizduojami įvairūs  pavasario požymiai, sugalvoja ir pasako sakinį.  Veikloje  aktyviai dalyvavo visi jos dalyviai. Pralaimėjusios komandos nebuvo. Vaikams patiko visos užduotys, o ypač – dovanėlės. Šios veiklos metu vaikai žaidė, lenktyniavo, patyrė daug teigiamų emocijų ir tuo pačiu tobulino savo stambiąją ir smulkiąją motoriką, orientaciją erdvėje ir aplinkoje, įtvirtino kalbinius įgūdžius, derindami juos su judesiu, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti su grupės bendraamžiais.

Respublikinio edukacinio  projekto „Judu-kalbu-pramogauju“ ir  veiklos „Pramogaujame pavasarį“ organizatoriai – Kauno l/d „Vilnelė“ pedagogų komanda: logopedė metodininkė Vilija Misevičiūtė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Burbienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė Renata Ramanauskienė.

Projektas organizuojamas, bendradrabiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru, lopšeliais-darželiais „Rasytė” ir „Židinėlis”.

„Gintarėlių” grupės vaikai, vadovaujami mokytojos Vaidos Nainės, dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte

„Open all doors to be well“.

Projekto tikslas:

“LifeComp” gerovę apibrėžia kaip būseną aplinkoje, kurioje asmenys patiria fizinę, emocinę, sveikatos, teigiamų santykių, atsparumo, tikslo ir prasmės jausmą.

Mūsų projekto tikslas – bendradarbiaujant mokyklai, šeimai ir mokytojui, atsižvelgiant į vaikų interesus, pageidavimus ir poreikius, remti visas vaikų raidos sritis ir kelti gerovės lygį mokykloje.

Projekto uždaviniai:

  • Remti vaikų fizinę, pažintinę, emocinę ir socialinę gerovę.
  • Sukurti novatorišką požiūrį į mokyklą, didinant mokyklos aplinkos gerovę.
  • Didinti informuotumą apie gerovę, bendradarbiaujant su tėvais.
  • Atliekant taikomąją veiklą, suteikti vaikams įgūdžių naudotis Web 2.0 priemonėmis.

Vaikų amžius – 4-6 m.

Dalyviai: Turkija, Azerbaidžianas, Lietuva, Bulgaria, Rumunija, Lenkija, Graikija.

Trukmė: 2023 m. gruodis – 2024  m. balandis

Projekto metu atliekamos veiklos pagal iš anksto parengtus mokytojų planus kiekvienai sričiai ugdytis ir jais dalinantis. Veiklos apima emocijų suvokimą, mankštą, sveiką maistą, kokybišką miegą ir kt. Vaikai atliko įvairius fizinius pratimus su muzika, atlikdami jogos pratimus, mokėsi nurimti, kvėpuoti, kalbėjo apie sveikus maisto produktus ir tuos kurie nerekomenduojami valgyti, gaminosi ir ragavo sveiką užkandį (salotas). Kiekvieną pirmadienį vaikai „kolekcionavo savo jausmus“ – mokėsi juos įvardinti, stengėsi suprasti, kaip jaučiasi kiti.

Naudojant Pixton programą, tėvai vaikams sukūrė avatarus, kuriuos įgarsinome grupėje (vaikai pasakojo apie save).

Veikų fotogaleriją galite pamatyti čia: open all doors

Gegužės 16 d. darželio kieme surengėme vaikų užaugintų sodinukų mugę, kurioje pardavinėjome paprikas, pomidorus, šparagines pupeles, žirnius ir gėles. Ši patirtinė veikla – priešmokyklinukų verslumo kompetencijos ir finansinio raštingumo ugdymas. Vaikai patyrė, kaip nuo sėklytės augalas pasiekia prekystalį, o triūsas, kurį įdėjai į darbą, atsiperka. Kitą savaitę vaikai planuos, kur išleisti uždirbtus pinigus. Dėkojame „Perliukų” grupei ir mokytojai Vaidai už svariausią indėlį į mugės prekių užauginimą, prekyvietės įrengimą. Ačiū „Šaltinėlio” grupės mokytojoms Vilmai, Almai ir vaikams, kurie pasirūpino prekių įkainojimu ir pademonstravo puikius prekybininkų gebėjimus. Ačiū tėveliams ir bendruomenės nariams už dosnumą ir mūsų veiklų palaikymą.

Kviečiame pasidžiaugti „Perliukų”, „Lašiukų” ir „Gintarėlių” grupių šeimos švenčių akimirkomis. Ačiū mokytojoms, subūrusioms šeimas į jaukius pasibuvimus kartu, parengusioms vaikų koncertą, padėjusioms vaikams sukurti dovanėles savo šeimai. Ačiū tėveliams, aktyviai dalyvaujantiems ne tik šventėse, bet ir kasdieninėse veiklose, nuoširdžiai bendradarbiaujantiems.

eTwinning projektas „Festival at my school” vyko nuo vasario mėnesio dviejose grupėse „Šaltinėlio” ir „Gintarėlių”. Jį įgyvendino mokytojos Vaida Nainė ir Vilma Sobolienė. Projekto metu su pedagogais iš įvairių šalių dalijomės sukaupta darbo patirtimi, tuo pačiu įgyvendinome ir vienodas veiklas, siekiant pažvelgti į skirtingų šalių vaikų kūrybiškumą, atliepiant vieną ar kitą projekto tikslą. Projektas prasidėjo logotipo sukūrimu. Drauge su vaikais pasidalijome savo išvykų patirtimi. Bendraujant su kolegomis iš kitų šalių tobulinome ir IKT bei anglų kalbos įgūdžius. Įsigijome partnerius, su kuriais palaikysime ryšius ir galbūt susiorganizuosime ne vieną projektą ateityje.

Vaikų dailės parodos dalyviai – „Šaltinėlio”, „Delfinų”, „Žuvyčių” ir „Gintarėlių” gr. vaikai. Dailės mokytoja Jurgita Kolčina.

Gegužės 9 d. mūsų darželio muzikinis duetas sesutė ir broliukas Emanuelė ir Joelis Venslovai su muzikos mokytoja Jūrate Dailydėniene dalyvavo Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-4 klasių festivalyje „Dėkoju mamai ir Marijai 2024″, skirtame Švč. Mergelės Marijos garbei paminėti. Duetas atliko giesmę „Ryto maldelė”, muzika ir žodžiai Astos Libelienės ir dainą „Pažiūrėk, mamyte”, muzika ir žodžiai Elenos Tolvaišienės. Dėkojame muzikos mokytojai Jūratei už ugdytinių parengimą, direktoriui dr. Rolandui Bulotui ir vaikučių šeimai už palaikymą ir pagalbą.