Priešmokyklinės „Šaltinėlio” gr. vaikai su mokytoja Alma kelionėje po Kauną aplankė senamiestį, gotikinę Gertrūdos bažnyčią, pasimėgavo 400 m. senumo kriptoje įrengtos žvakių šventovės šiluma ir kvapu. Kadangi ugdomosiose veiklose vaikai susipažįsta su pinigų atsiradimo istorija, jiems įdomu buvo apžiūrėti Lietuvos banko Kauno rūmų fasado žibintus ir ateityje suplanuoti edukaciją banke. Vaikai pasigrožėjo Nemuno vaizdu nuo Kauno pilies gynybinės sienos ir pasidžiaugė natūraliai užšąlusia ledo aikštele Kauno pilies gynybiniame griovyje. Pakeliui vaišinosi legendinės Kauno spurginės spurgomis.

Ačiū laisvės gynėjams už nerūpestingą vaikystę ir už tokią Lietuvą,

kurioje dabar gyvename.

Koks trumpas, bet ir stebuklingas yra žodis AČIŪ. Jis nieko nekainuoja, bet kaip malonu jį gauti ir dovanoti kitiems. O padėkoti visada yra kam ir už ką. Tai atsispinėjo vaikų piešiniuose, dainose. Vaikai dėkojo mokytojoms, administracijai, virėjoms, tėveliams, gyvūnams, gamtai, saulei, Lietuvai ir tėvynės laisvės gynėjams, kurių atminimą pagerbsime Sausio 13-ąją. Dėkojame meninio ugdymo mokytojai Jūratei, priešmokyklinės grupės mokytojai Vilmai, meninio ugdymo mokytojai Jurgitai, grupių mokytojoms, kurios sudomino vaikus kūrybine veikla ir parengė prasmingą šventinę programą, piešinių parodą ir virtualų renginio pristatymą. Kviečiame pasidžiaugti rezultatais ir nepamirškime padėkote visiems, esantiems šalia. Vaikų piešinių parodėlę galite aplankyti pirmame aukšte.


Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ numatyta, kad kasdien 2 kartus šviesiu paros metu darželius lankantys vaikai turi būti išvedami į lauką. Vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai oro sąlygos kelia riziką vaikų sveikatai, t. y. šiais atvejais:

  • aplinkos oro užterštumas viršija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakyme Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ nustatytas normas;
  • oro temperatūra lauke yra žemesnė kaip -12 °C;
  • oro temperatūra lauke žemesnė kaip -8 °C, o vėjo greitis – didesnis kaip 2 m/sek.;
  • oro temperatūra lauke yra 32 °C ar aukštesnė;
  • esant kitoms sudėtingoms oro sąlygoms (pvz., esant labai smarkiam vėjui, labai smarkiam lietui, labai smarkiam snygiui, pūgai, krušai ir pan.).

Di­dži­ą­sias metų šven­tes už­bai­gia Tri­jų Ka­ra­lių apsilankymas.Taip pat ši šventė siejama su saulėgrąža. Šiais metais Trijų karalių vaidmenis atliko Smiltė, Mila ir Jonas, jie atnešė vaikams dovanų – aukso, miros ir smilkalų, linkėdami visiems sveikatos ir meilės. O muzikos mokytoja Jūratė pakvietė vaikus atsidėkoti Karaliams už dovanas, taigi, atsisveikinimo su eglute rytmetis buvo palydėtas dainomis, šokiais, eilėraščiais ir mielu pasibuvimu bendrystėje. Iki ateinančių metų, Kalėdų eglute.