object1120833074

Sausio 6 d. mūsų įstaigą aplankė profesorė habil. dr. Vilija Targamadzė. LR Seimo narė, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja V.Targamadzė susitiko su pedagogine bendruomene, tėvų atstovais, aplankė vaikus. Susitikime taip pat dalyvavo Kauno m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bukmanaitė. Džiugu, kad įvyko turininga diskusija, buvo aptarti aktualūs ikimokyklinio ugdymo klausimai, išsakytos problemos, lūkesčiai. Profesorei rūpėjo, kaip mokytojai vertina Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, ką galvoja apie išorės vertinimo procesą, nes šiuo metu yra parengtas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo išorės vertinimo metodikos projektas. V.Targamadzė išreiškė susirūpinimą mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų rengimu, kvalifikacinių renginių kokybe. Diskusijos dalyviams aktualiausias ir daugiausiai diskusijų sukėlęs buvo įtraukiojo ugdymo klausimas, kurį visi sutartinai vadino skubotu, reikalaujančiu daugiau laiko pasirengimui, įvertinant specialistų stygių ir jų paruošimą. Mokytojų komanda išreiškė susirūpinimą dėl atnaujinamos priešmokyklinio ugdymo programos, kuri pagal projektą turėtų būti įgyvendinama jau nuo 2022 m. rugsėjo. Mokytojai nuogastauja, kad programos turinys yra per platus, kai kurios dalys neatitinka 5-6 m. vaiko raidos ypatumų. Tikimės, kad diskusija praturtino dalyvių supratimą apie šiuolaikinį ikimokyklinį ugdymą ir jo tobulinimo galimybes.