object1120833074

Bendradarbiaujant su Kauno švietimo inovacijų centru lapkričio 23 d. organizavome seminarą Kauno ikimokyklinių įstaigų mokytojams „STEAM dalykų integravimas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, ugdant inovatorių kartą“. Džiaugiamės, kad po ilgos pertraukos kartu mokėsi lopšelių-darželių „Giliukas”, „Vilnelė”, „Židinėlis”, „Dobilėlis” bei J. ir P. Vileišių mokyklos mokytojai. Seminaro lektorė NŠA metodininkė, Vilniaus kolegijos lektorė, mokytoja ekspertė Erika Poškevičienė pabrėžė vaikų patirtinio ugdymosi svarbą, pateikdama įdomių pavyzdžių iš savo vadovaujamo Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis” ugdomųjų veiklų. Lektorė yra atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos bendraautorė, ji akcentavo naujų metodinių leidinių, kaip pagalbos priemonių, skirtų  priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui, svarbą. Taip pat skatino naudotis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“, nes šis rinkinys padeda tobulinti ikimokyklinio ugdymo praktikos kokybę, diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvius pedagoginius metodus bei priemones. Dalyviai aktyviai dalyvavo praktinėse veiklose, diskutavo, dalijosi savo patirtimi.