object1120833074

Gruodžio 9 d. įstaigoje vyko seminaras pedagogams "Ankstyvojo ugdymo metodai vaikams iki 3 m.", kurį vedė aktorė, teatro pedagogė Kristina Savickytė-Damanskienė. Seminarą kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lijana. Seminaro metu vyravo įtraukusis mokymasis, todėl kiekviena dalyvė turėjo galimybę pažaisti, sudalyvauti kūrybinėse užduotyse, padainuoti. Linkime, kad seminare vyravusi nuotaika ir kūrybiškumas, lydėtų darbe su pačiais mažiausiais. 

seminaras 002 seminaras 004 seminaras 005 seminaras 006