object1120833074

Direktoriaus R.Buloto iniciatyva, bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru ir Kauno lopšeliu-darželiu „Linelis" gegužės mėn. buvo suorganizuotas Respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokyklų projektas „Vaiko teisės ir pareigos – Europa 2021“. Tai tarptautinio eTwinning projekto „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose „International project for schools and VDU „The world universities to schools“ dalis. Mokytojai buvo pakviesti organizuoti įvairias socialines, menines, pažintines veiklas, supažindinančias vaikus su jų teisėmis ir pareigomis, ugdančias toleranciją, atsakomybės jausmą. Teisė į šeimą, teisė į svajones, teisė į nerūpestingą vaikystę. Pareiga rūpintis sveikata, pareiga pavaduoti tėvus, pareiga mokytis, pareiga gerbti draugus – tai temos, atskleistos projekto metu. Kviečiame susipažinti su projekto medžiaga ir rezultatais.  

QR kodas_VAIKJŲ TEISĖS 2021_Linelis_vilnelė