object1120833074

Higienos institutas kviečia Kauno miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai” (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams: 

·            išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus, 

·            geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis, 

·            įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus, 

·            išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą, 

·            išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais, 

·            tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi, 

·            stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku, 

·            suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau. 

 

Savivaldybėje planuojamos nuotolinės ir kontaktinės grupės.  

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: 

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/ 

Registruotis į tėvų grupes galima čia: 

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/kauno-savivaldybes-grupe/indre-steponaviciute-kupcinske-ir-giedre-macaitiene/

Tėvų grupių vadovių kontaktai: 

Kontaktiniai* tėvų grupių susitikimai 

Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė (tel. 8 699 09560) ir Giedrė Macaitienė (tel. 8 681 38598) 

* Kontaktiniuose tėvų grupiniuose susitikimuose dalyvauti gali tik asmenys, kurie atitinka  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr.152 3.1.2.4.1 arba 3.1.2.4.2 reikalavimus, tai yra: 

·                        pilnai pasiskiepiję viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų; 

arba  

·                        persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); 

kurie galiotų visą grupinių susitikimų ciklo laikotarpį (18 savaičių.). Už tinkamą dalyvių atranką ir dalyvių sąrašo sudarymą į grupinius susitikimus atsakingi Grupių  vadovai. 

Įvadinio pokalbio metu dalyviai privalo pateikti dokumentą, įrodantį aukščiau išvardintus reikalavimus.