Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ vaikai apsilankė „Laimingų gyvūnų slėnyje“, kuriame gyvena avytė Doli, mama ožka Meška, ožka Perla, ožys Jonas, ožkytė Meilutė, žirgas Kaktusas, 2 žąsinai ir žąsis, triušiai Sniegius ir Irma, ančių šeimyna bei daug kitų gyvūnų. Kiekvienas iš jų turi savo unikalų charakterį ir bendravimo ypatumus, o ūkio darbuotojai džiaugiasi dalindamiesi su svečiais įdomiomis istorijomis apie kiekvieną iš jų.