object1120833074

Informuojame Jus, kad vykdydami Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė” veiklą, vadovaujamės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2543 „Dėl  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 

2020 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. V-2543  

2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 pakeitimas