object1120833074

 

LIEPOS MĖNESĮ LOPŠELIS-DARŽELIS "VILNELĖ" UŽDAROMAS VASAROS ATOSTOGOMS.

LAUKIAME VAIKUČIŲ SUGRĮŽTANT RUGPJŪČIO 3 D.

 

 

 

 

 

LR SVEIKATOS MINISTRO SPRENDIMO "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ"  NUO BIRŽELIO 17 D.  Sprendimas V-1487

 

LR SVEIKATOS MINISTRO SPRENDIMO "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO NUO BIRŽELIO 1 D.  Sprendimo pakeitimas V-111

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA LOPŠELYJE-DARŽELYJE "VILNELĖ" NUO BIRŽELIO 1 D. Vaikų ugdymas organizavimo tvarkos aprasas nuo birželio 1 d.

 

DĖL UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO NUO GEGUŽĖS 18 D.

NUO GEGUŽĖS 18 D. ĮSTAIGA ATNAUJINA SAVO VEIKLĄ, KURI DĖL KARANTINO BUVO SUSTABDYTA NUO KOVO 16 D., O UGDYMAS VYKO NUOTOLINIU BŪDU. 

KADANGI ĮSTAIGOS VEIKLA ATNAUJINAMA ŠALYJE NEATŠAUKUS KARANTINO, VAIKŲ PRIĖMIMAS VYKS TAM TIKROMIS SĄLYGOMIS, KURIOS NUMATYTOS LR SVEIKATOS MINISTRO SPRENDIME "DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ" Sveikatos ministro sprendimas V-1116  Sprendimo pakeitimas V-1143

LABAI PRAŠOME SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS IR APSVARSTYTI VISAS GALIMYBES, KURIOS BŪTŲ PALANKIAUSIOS JŪSŲ VAIKŲ IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ SVEIKATAI.

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA LOPŠELYJE-DARŽELYJE "VILNELĖ" NUO GEGUŽĖS 18 D. Vaikų ugdymo organizavimo tvarka nuo gegužės 18 d.

VAIKAI Į ĮSTAIGĄ PRIIMAMI TIK ABIEMS TĖVAMS PATEIKUS DEKLARACIJĄ   Tėvų deklaracija

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. lankantiems vaikams taikomas įprastas mokestis, o neatvykusieji nemoka, vadovaujantis Atlyginimo tvarkos aprašo 10.7 papunkčiu.