Lopšelio-darželio „Vilnelė“

2015 m. kovo mėn. veiklos planas

TURINYS  

RENGINYS, VEIKLA

ATSAKINGASVYKDYTOJAI

DALYVIAI

DATA

RENGINIAI

(šventės, parodos, spektakliai, koncertai ir kt.)

Vaikų ir auklėtojų kūrybos paroda  “Lietuvos pilys”, skirta Lietuvos  Nepriklausomybės atkūrimui

L.Šlekonienė

Vyresniųjų grupių vaikai

02 12 –

03 12

 

Kūrybinės dirbtuvės “Amatų dienos”. Kaziuko mugė.

L.Vadopalienė

Bendruomenė

 

2-6 d.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas rytmetis

G.Motiejūnienė

Bendruomenė,

lopš.-darž. „Pušaitė“ vaikai

03 12

Inkilų kėlimo diena

V.Vorobjovienė

Bendruomenė

03 12

MOKYTOJŲ PASITARIMAI

Dėl įstaigos Teatro dienelių

L.Vadopalienė

Mokytojai

03 05

Stebėjimas – kaip pagrindinis vaikų pasiekimų vertinimo metodas. Praktikumas.

L.Vadopalienė

Mokytojai

03 17

Ugdomojo inspektavimo dėl grupės trumpalaikio plano kokybės aptarimas

L.Vadopalienė

Mokytojai

03 24

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDIS

Dėl priemonių 2015 m. veiklos plano 1-ojo tikslo įgyvendinimui.

Dėl naujų lauko edukacinių erdvių įrengimo.

V.Vorobjovienė

Įstaigos taryba

03 17

AUDITAS

Susirinkimas dėl giluminio audito

L.Vadopalienė

VAKG

03 16

UGDOMASIS INSPEKTAVI-

MAS

Ugdymo proceso planavimas. Trumpalaikiai planai

L.Vadopalienė

Mokytojai

3 mėn.

RENGINIAI

SU

SOCIALINIAIS  PARTNERIAMS

 

Vilijampolės ikimokyklinių įstaigų bendro projekto “Atrandu, kuriu, dalinuosi” paroda “Lietuvos pilys” Vilijampolės seniūnijoje.

L.Šlekonienė

Lopš.-darž. “Vilnelė”, “Dobilėlis”, “Židinėlis” “Pušaitė”

13-20 d.

 

 

 

 

PROJEKTAI

Ilgalaikis projektas „Medžių kalba“. Pavasaris.

L.Šlekonienė

„Perliukų“, „Gintarėlių“,  „Delfinų“ gr.

23-31 d.

Mobilusis planetariumas. Filmukas  „Iš medžių gyvenimo“

L.Vadopalienė

„Perliukų“, „Gintarėlių“, “Šaltinėlio”  „Delfinų“ gr.

03 10

Socialinių įgūdžių ugdymo projektas „Aš ir kiti“. Ugdomoji veikla.

S.Laurikaitienė

„Gintarėlių“ gr. vaikai

03 18

TALKA

Naujų edukacinių erdvių grupių aikštelėse įrengimas.

V.Vorobjovienė

Bendruomenė

03 31