object1120833074

KVIEČIAME DALYVAUTI RESPUBLIKINIAME VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSE

„MANO PASAKA“ 

Konkurso iniciatorius ir organizatoriusdailės mokytojas Alvydas Urbietis

MANO PASAKA Nuostatai

 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – ugdyti vaikų kūrybinius, meninius gebėjimus ir skatinant jų domėjimąsi pasakomis.

Uždaviniai:

1. Vizualinio meno kalba perteikti pasakose užkoduotas bendražmogiškas vertybes.

2. Ugdyti vaikų kalbėjimo ir pasakojimo įgūdžius.

3. Meninėmis erdvinės išraiškos priemonėmis atskleisti pasakų grožį ir neribotą fantaziją.

4. Sudaryti pozityvias sąlygas vaikų gebėjimų lavinimui, puoselėti jų kūrybiškumą ir saviraišką.

5. Supažindinti visuomenę su vaikų kūrybine veikla.