KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  “VILNELĖ”

INFORMACIJA APIE NUOMOJAMAS PATALPAS 

Eil Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv.m

Veikla

Kaina

Užimtumas t.y nuomos laikotarpis

1.

Kabinetas

Nomeda Griciūtė (Verslo liudijimo

Nr. DR129158-1)

16,52 kv.m

Keramikos užsiėmimai įstaigos vaikams

33,94 Eur ( už nuomojamą laikotarpį)

Nuo 2015-09-09 iki 2015-12-16